Op deze pagina vindt u een overzicht van de voorbije voordrachten door DUNSA (al dan niet in samenwerking) georganiseerd werden.

18 april 2012:


 

UITNODIGING

 

WOENSDAG 19 DECEMBER OM 19u30

in het Museum van Deinze en de Leiestreek

Voordracht over Antoon Van Parys

door MANUEL VANDENABEELE
Master in de Kunstwetenschappen
Master in de Geschiedenis

Antoon Van Parys werd in 1884 te Deinze geboren en kan beschouwd worden als één van de belangrijkste beeldhouwers uit de streek gedurende de eerste decennia van de 20ste eeuw. Hij verwierf grote bekendheid door zijn aangrijpende grafmonumenten, waarvan de meeste te zien zijn op de kerkhoven van Deinze en omliggende gemeenten. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg hij talrijke opdrachten voor het maken van oorlogsmonumenten.
Antoon Van Parys overleed te Gentbrugge in 1968.  Hij ligt begraven op de begraafplaats van Deinze. Iedereen is van harte welkom op deze lezing.

 

Willy Jonckheere
voorzitter KGK

 


Lezing 'Dieren als dragers van cultuur' 24 september 2013 om 19.30 u.

 

Op dinsdagavond 24 september om 19.30 u. organiseren de Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek en het Davidsfonds Deinze in het Museum van Deinze en de Leiestreek een lezing met als titel Dieren als dragers van cultuur.Gastspreker is professor M. De Cleene.
Het thema van de lezing is het dier in de mythologie, symboliek, kunst, heraldiek, verhalen, volksgeneeskunde, volksgeloof, magie, dromen, psychologie en religie.
Prof. M. De Cleene vertelt over het oeroude verbond tussen de mens en het dierenrijk. De dierenwereld is immers intens verweven met onze cultuur. Wie kent de herkomst van namen of uitdrukkingen als ‘ongelikte beer’, ‘gazet’ (ekster), ‘caprice’ (geit), ‘van de tongriem gesneden’, ‘al moesten de kraaien het uitbrengen, de waarheid komt aan het licht’, ‘tegen heug en meug iets beweren’, ‘zo bang als een wezel’, enzovoort? Wat had de populaire Franse zangeres Edith Piaf te maken met een mus? Wie weet nog dat men ooit dieren voor de rechtbank daagde? Waarom eet men geen of nauwelijks paardenvlees in Noordwest-Europa, maar wel in Zuid-Europa? Waarom prijken weerhanen op onze kerktorens en leeuwen of adelaars op talloze vlaggen en wapens van steden en families? Waarom offerde men vroeger vaak dieren? Gebeurt dit nog steeds, en waar? Hoe keek men in de oudheid tegen dieren aan?Donderdag 13 maart 2014:

voordracht door KGK-bestuurslid Luc Bauters

DEFENSIE EN CONFLICT DOORHEEN DE EEUWEN, met voorbeelden uit de regio

Museum Deinze, 20u, gratis


Dinsdag 22 april 2014:

voordracht - in samenwerking met het Davidsfonds - door dr. Emiel Lamberts (KUL)

EUROPEAAN TEGEN WIL EN DANK, In de voorhoede van Napoleons Grande Armée(1805-1813)

Museum Deinze, 20u, gratisDinsdag 23 september 2014 om 20:00 in het Museum van Deinze en de Leiestreek

Prof. Morgan De Dapper : GEOARCHEOLOGIE :

onderzoek  in Portugal, Italië, Syrië, Egypte

Vakgroep Geografie, Universiteit Gent.

Bij het hedendaagse archeologische onderzoek  worden een brede waaier van methoden uit de geowetenschappen - de wetenschappen van de Aarde - toegepast.
Zo groeide een nieuwe wetenschapsdiscipline: de geoarcheologie. Een aantal aspecten ervan worden geïllustreerd aan de hand van eigen onderzoek in Portugal, Italië, Syrië en Egypte.

Deze lezing is een samenwerking  tussen het Museum van Deinze en de Leiestreek, de Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek en het Davidsfonds.


Dinsdag 18 november om 20:00 2014 in het Museum van Deinze en de Leiestreek

Luc Bauters ALARM! ALARM!

Defensie en conflict vanaf de Nieuwe Tijden tot WO I

 

Het tweede deel van de lezingcyclus over defensie en conflict vertelt hoe onze voorouders zich verdedigden tegen ongewenst bezoek. We beginnen bij de godsdienstoorlogen en eindigen met WO I. De rijk geïllustreerde presentatie brengt een afwisseling  van geschiedenis en geweld tegen de achtergrond van Deinze en de Leiestreek Niet voor niets wordt België het slagveld van Europa genoemd. KOK-bestuurslid Luc Bauters is als provinciaal archeoloog goed bekend met de materie en gidst ons op een begeesterde maar begrijpbare wijze veilig door dit tumultueuze  onderwerp.

De activiteit gaat door op dinsdagavond  18 november om 20u.
Deze lezing is een initiatief van het Museum van Deinze en de Leiestreek, de Kring voor
Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek en het Davidsfonds.

woensdag 26 april 2017 in zaal Rekkelinge  i.s.m. het Davidsfonds en de Bibliotheek Deinze

‘Smaak. Een geschiedenis met 120 recepten’ door Annelies Van Wittenberghe

woensdag 26 april 20u - zaal Rekkelinge,
Désiré Delcroixstraat 1A, 9800 Deinze


Voordracht

Oostvlaamse landboeken en ommelopers, geïllustreerd met voorbeelden uit Deinze

donderdag 8 juni (20u) in het museum van Deinze en Leiestreek.

De inkom is gratis.

Samenwerking Dunsa - Familiekunde Deinze


In het lokaalhistorisch onderzoek wordt nog te vaak voorbij gegaan aan de landboeken en ommelopers. Sedert een zestal jaar ontwikkelt het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een veelomvattend project rond die prekadastrale documenten, omdat die onschatbare informatie genereren voor het onderzoek naar landschapsgenese, ruimtelijke ontwikkeling, sociaaleconomische en economische evoluties, landbouwgeschiedenis, uitbouw (water)wegennet, … Bovendien bevatten landboeken en ommelopers relevante inlichtingen voor historische deeldisciplines zoals de genealogie, de demografie, de volkskunde, de toponymie. En wat het nog interessanter maakt, vaak bevatten die documenten heel vaak ook prachtige kaarten. In deze voordracht staan we stil bij die landboeken, met bijzondere focus op de exemplaren uit de regio Deinze exemplaren. De doelstelling en de totstandkoming ervan komen aan bod. Ook de aanwending ervan binnen de fiscale administratie en de onverhoopte mogelijkheden voor het geschiedkundig onderzoek worden belicht.