De Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, deel LXXXIV, of het Dunsa-Jaarboek 2017 bevat 376 bladzijden met 8 diverse artikels.


- René De Clercq en Luc Goeminne : Bevolking en grondbezit te Meigem in de 16de eeuw
- René De Clercq en Luc Goeminne : Een huizentelling te Bachte in 1710
- Paul Huys : De Raamstraat in Deinze en enkele van haar bewoners in 1722
- Luc Goeminne : De Franse Villaret kaart uit 1748, voorloper van de kabinetskaart van Ferraris uit 1777
- Luc Goeminne en René De Clercq : Bevolking en grondbezit te Machelen in de 18de eeuw
- Paul Huys : Frans Bernard Callier (1791-1885), Deinzenaar, revolutionair, stadsschepen en liberaal
- Paul Huys : Deinse advertenties en nieuwsberichten in de “Gazette van Gend” (1826-1831)
- Willy De Smet : O Wonder Wontergem (1856-1942)