Reeds te noteren:

• 18 augustus: ‘Vlot van Roger Raveel op de Leie’ : het vlot van R. Raveel word opnieuw te water gelaten in het kader van het thema van de Biënnale van de schilderkunst: ‘Over landschappen’.

• 19 augustus: Bevrijdingsstoet 1918:
Honderd jaar geleden werd Vlaanderen bevrijd van de Duitse bezetter. Om dit te gedenken trekt een bevrijdingsstoet door onze streek en eindigt op zondag 19 augustus op de Markt in Deinze waar hij ontbonden wordt. Dunsa put uit de rijke fotoverzameling over de Grote Oorlog van bestuurslid Denis Pieters om in samenwerking met de Stad Deinze een tentoonstelling te organiseren. Deze zal doorgaan voor 1 dag in open lucht op de Markt en verder in de Bib tot 11 november.
meer info klik hier (Pols & Erfgoedcel Leie Schelde)

• 19 augustus – 11 november: fototentoonstelling in de bibliotheekkelder foto’s van het eindoffensief in Deinze. (verzameling Denis Pieters)

• september: jeugdactiviteit ‘Op zoek naar de oudste geschiedenis van Deinze’  - Tijdens 2 weekends in september (15-16 september en 22-23 september) zal olv van Prof De Dapper en ism Natuurpunt en Jeugdbond Natuurstudie een diepe boring gebeuren naar Veen.

• 9 september 2018: Open Monumentendag

• 19 september: ‘DEINZE IN DE GROTE OORLOG. MISERIE & PUIN’ (Tony Van Hee - Kelder Bibliotheek - 20u)

• 29 september 2018: Herfst-uitstap Dunsa (info volgt later)

• 20 OKTOBER t.e.m. 27 JANUARI 2019: ‘DE NIEUWE MORGEN’ in het MUDEL

• 23 oktober: ‘OP ZOEK NAAR DE OUDSTE TEMPEL VAN EGYPTE’ (Dunsa-voorzitter Morgan De Dapper)(Mudel 20u)

• 11 november: planten van een vrijheidsboom in de tuin van Huis Van Thuyne, meer info: klik hier

• 16 november: voorstelling jaarboek 2018, Mudel 20u

• 13 december: lezing André Bollaert ‘De Heren van Nevele’ , Mudel 19u30

• 19 januari 2019: geleid bezoek aan de tentoonstelling "de nieuwe morgen" Mudel - alleen voor leden (meer info: cf. nieuwbrief 2019/1)

• 15 februari 2019: algemene vergadering van vzw Dunsa - Mudel 19.30u

• 16 febr. - 28 april 2019: tentoonstelling 'Deo Gratias, Zusters Maricolen hebben hun taak volbracht, einde van een tijdperk...' - Mudel

• 17 APRIL: ‘BOEREN, HANDELAARS EN SOLDATEN IN EXTREMA GALLIARUM’ Mudel, 20 uur. Lezing door Prof.Dr. Wim De Clercq, Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent Toegang: gratis voor Dunsa-leden die hun lidgeld voor 2019 betaalden. Niet-leden: 5 euro. meer info: klik hier

• 27 april 2019: lente-uitstap naar Xanten a/d Rijn, meer info volgt later

• 16 mei: Dirk Musschoot: 'Sweethearts, verliefd op de bevrijder' voordracht in de bbiotheekkelder, 19.30u

• DONDERDAG 6 JUNI: ‘VERDWIJNEND BELGIË: INDUSTRIEEL ERFGOED, VERGANE GLORIE, NUTTELOZE WERKEN & DARK TOURISM ’ Mudel, 19 u 30. Lezing door Bart Vanacker en Reinout Bossuyt

• ZONDAG 8 SEPTEMBER: OPEN MONUMENTEN DAG Dit jaar staat de schijnwerper op de vroegere deelgemeenten Nevele en Meigem. Meer informatie in een volgende nieuwsbrief!

• ZATERDAG 12 OKTOBER: HERFST-UITSTAP ‘LAND VAN LOON’ Meer informatie in een volgende nieuwsbrief!

• 25 oktober: lezing over de flora in het Lam Gods door Paul Van Den Bremt

• VRIJDAG 13 DECEMBER: VOORSTELLING VAN HET JAARBOEK 2019 & LEZING

• DONDERDAG 30 JANUARI: ‘DE WATERHUISHOUDING IN HET MIDDELEEUWSE GENT. WATER VOOR SCHEEPVAART, AMBACHTEN, DRINKWATER, VERDEDIGING EN WATERMOLENS’

• Vrijdag 28 februari: ALGEMENE VERGADERING en voorstelling van het landboek van Deinze Binnen (1765)

• Woendag 25 maart: lezing in het Mudel door Prof.Dr. Tim Soens - Doel en de Doelse polders: 1000 jaar bewogen geschiedenis tussen landbouw, haven en Schelde

• Zaterdag 25 april: lente uitstap naar Doel en de Doelse Polders

• Europees Schutters Treffen Deinze 2021: klik hier

• NIEUWE PUBLICATIE: P. DONCHE, Edelen, leenmannen en notabelen van Vlaanderen, 1515 – 1542 – 1552
info: klik hier