LIDMAATSCHAP

DUNSA bestaat enkel bij de gratie van zijn leden. De belangstelling voor de eigen stad of streek, het historisch verleden, het artistiek patrimonium… het zijn zoveel facetten van wat de leden van deze Kring tot één grote familie maakt, intussen reeds meer dan 90 jaar lang.

Het is dank zij de leden dat DUNSA de behoeder kan zijn van het eigen patrimonium, zowel op artistiek als historisch terrein.

het lidgeld wordt zo laag mogelijk gehouden:
gewoon lid € 25
steunend lid € vanaf 50
jeugdlid tot 25 jaar) € 5

Voor dit DUNSA-lidgeld krijgen de leden het Jaarboek “Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek”.


In de Dunsa-Nieuwsbrief die regelmatig verschijnt, worden de uitnodigingen voor de diverse DUNSA-activiteiten aangekondigd. Deze zijn voor de leden gratis of aan een sterk verminderde prijs.

Men kan overschrijven op rek. nr. BE56 4427 6086 4188 van DUNSA-Deinze, p/a Luc Matthijslaan 3-5, 9800 Deinze, en dan bij de presentatie, of op een ander geschikt ogenblik, het jaarboek aan de balie van het Museum meenemen. Men kan daar ook zijn lidgeld contant vereffenen en tegelijk het jaarboek meenemen.

Noteer bij overschrijving “lidgeld 2023”.