De belangrijkste werking van de kring berust in de publicatie van de reeks ‘jaarboeken’.

De stichters zijn in 1930 bescheiden gestart met een kleine brochure ‘Verslag over het jaar 1929’, gevolgd door een verslag over het jaar 1930, 1931 en 1932.
Dit zijn de zgn. “blauwe boekjes”. Vanaf 1934 verscheen het eerste deel van de “Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze” , waarin naast een verslag over het jaar 1933 een viertal korte artikels werden opgenomen.

Het was het eerste jaarboek in een onafgebroken reeks tot vandaag. Enkel de naam veranderde intussen lichtjes. Toen men in de provincie Oost-Vlaanderen bij de oprichting van een “Federatie der Oudheidkundige Kringen” in 1947 het hele grondgebied van de provincie wou verdelen over de diverse kringen werd de titel aangepast: “Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het Land aan Leie en Schelde”.

Bij de overgang van KOK naar KGK in 1997 werd geopteerd voor de huidige benaming: “Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek”.

Een analytische verwerking van 65 jaar KOK-KGK-Bijdragen werd opgenomen in het jaarboek van 1999: W. en T. MAES, 65 jaar KOK-Bijdragen, p. 241-325.


Overzicht jaarboeken
 • chronologisch per jaarboek
  • 1934 - 1996: pdf-bestand: klik hier
  • 1997 - 2012 : klik hier
 • alfabetisch per auteur
  • 1934 - 1996: pdf-bestand: klik hier
 • alfabetisch volgens titel
  • 1934 - 1996: pdf-bestand: klik hier
 • artikels per deelgemeente : klik hier