2023
• Donderdag 16 maart: LEZING DOOR GUIDO TACK
12 000 JAAR BOS T’ ENAME
Guido Tack is conservator van het Bos t’Ename en hoofdauteur van het magistrale boekwerk over dit onderwerp, waaraan ook ons lid Nele Vanmaele meewerkte. Beroepsmatig werkt hij bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid op het snijvlak met natuur en bos, landbouw en ruimtelijke ordening. Het brede publiek kent hem als een bevlogen spreker wat dus garant staat voor een bijzondere en leerrijke avond. Bos t’Ename kan op vele vlakken model staan voor alle andere bossen in de Lage Landen, maar onderscheidt zich sterk door de veelheid van kennis die erover is vergaard. Duizenden jaren geschiedenis liggen hier op de bodem en werden bovengespit. Bijna veertig jaar intensief onderzoek bracht de biodiversiteit uit het verleden in kaart, maar daarnaast spitste het onderzoek zich ook toe op de inventarisatie van de actuele biodiversiteit. Vele tientallen specialisten uit binnen- en buitenland en vrijwilligers hebben zich daarbij ingezet om de 15 à 19.000 soorten in kaart te brengen. Maar ook de cultuurhistorische evolutie komt aan bod, gekaderd tegen de achtergrond van de landschapsvorming doorheen de eeuwen. De lezing is een samenwerking met Natuurpunt en Het Land van Nevele.

• Vrijdag 17 februari: LEZING DOOR FRITS DEWAELE
HET VERHAAL VAN DE VEERPONT EN SCHEEPSWERF DE SMET IN GOTTEM
Frits DeWaele is gepassioneerd door boten allerlei en streeft naar het behoud en onderzoek van het varend erfgoed. Dat vertaalt zich in zijn functie als ondervoorzitter van de vereniging “Watererfgoed Vlaanderen”.Hij zal ons meenemen via een tijdslijn in een stukje bijzondere maritieme geschiedenis dat zeer sterk verbonden is met Gottem en de grote namen uit de yachting van Gent en Antwerpen. Zij die de tentoonstelling in ‘Mudel’ bezocht hebben tijdens de coronapandemie, ontdekten dat er in Gottem bij Deinze een kleine scheepswerf aan de Leie lag tijdens het interbellum. De activiteiten van de scheepswerf zijn geëindigd in de jaren vijftig van vorige eeuw. Het echtpaar Cyriel De Smet en Anna Voet was kinderloos gebleven en door de slechte economische toestand in de naoorlogse periode kon er geen overnemer gevonden worden. Met de plannen voor de rechttrekking van de Leie, verloren het veerpont en de werf, gelegen aan een afgesneden Leie-arm, hun laatste reden van bestaan. Het is door inzage te krijgen in het fotoalbum van Cyriel De Smet dat de auteurs het verhaal van de werf hebben kunnen reconstrueren in boekvorm. Het veerpont over de Leie tussen Gottem en Machelen was duizend jaar lang actief en het was ook daar dat de werf opgestart werd in 1875 door Adolf Desmet. Na WO I bouwde zijn zoon Cyriel De Smet de jachtwerf uit met naambekendheid tot in het buitenland.Hoe Cyriel dit gedaan heeft, is vooral te danken aan zijn goede relatie met Maurice Pauwaert en leden uit de yachting tijdens het interbellum. Dit kwam uit het onderzoek duidelijk naar boven. Cyriel De Smet stelde in zijn advertentie dat zijn werf kon wedijveren met de beste Engelse en Nederlandse jachtwerven en dit aan een scherpe prijs. Door alles op de tijdlijn te plaatsen, brengt Frits De Waele een overzicht van hoe de watersport zich ontwikkeld heeft en de rol die Adolf en Cyriel De Smet daarin hebben opgenomen. Dit verhaal is méér dan een aanrader voor zij die het ambacht van de scheepsbouwer uit eigen streek willen ontdekken.2022


• WOENSDAG 21 DECEMBER: VOORSTELLING JAARBOEK & LEZING
Deze gaan door in het mudel om 19uur 30; gratis toegang; achteraf wordt een drink aangeboden door het mudel.

‘Bronstijdboeren en het vroegmiddeleeuwse Leerne’ lezing door Johan HOORNE Dankzij een brede samenwerking (met o.a. Dunsa) naar aanleiding van de Archeologiedagen 2022 konden de archeologen van De Logi & Hoorne van drie recente opgravingen in Bachte-Maria-Leerne een tijdslijn van meer dan 2500 jaar reconstrueren. Ontdek de boerderijen en begravingen van de bronstijd, een unieke houten schaal uit de ijzertijd, een volledig Romeins landschap en de vroegmiddeleeuwse voorloper van Leerne. 12 bijdragen, Geschiedenis , kunst en erfgoed komen aan bod 352 pagina’s Talrijke figuren, waarvan enkele in kleur

• DINSDAG 8 NOVEMBER: LEZING door Prof. Dr. Magda DEVOS:
‘DE REGENBOOG VAN DE VLAAMSE DIALECTEN’,
i.s.m. Het Land van Nevele
Mudel, 19u30, gratis toegang
Het dialectlandschap in Vlaanderen is buitengewoon versnip¬perd. Er is West-Vlaams, Oost-Vlaams, Brabants, Antwerps en Limburgs, maar binnen elk van die dialectfamilies bestaat er nog een grote verscheidenheid. Dat is niet altijd zo geweest. Vandaag is er bij voorbeeld sprake van twee soorten Vlaams (West- en Oost-Vlaams), maar tot na de middeleeuwen bestond er maar één Vlaams, dat gesproken werd tot aan de Schelde in het Waasland en de Dender in Zuid-Oost-Vlaanderen, waar het Brabantse dialectgebied begint. Van dat oude Vlaams is het tegenwoordige West-Vlaams de directe erfgenaam: het heeft de klankstructuur van het middeleeuwse Vlaams grotendeels bewaard. De oude Vlaamse taaleenheid ging verloren doordat oostelijk Vlaanderen onder Brabantse invloed een aantal taalvernieuwingen kende waaraan het westen niet deelnam. Die vernieuwingen waren zo ingrijpend dat ze het oude, homogene Vlaamse landschap in tweeën hebben gekliefd. Voortaan vormden het conservatieve West-Vlaams en het vernieuwingsgezinde Oost-Vlaams twee aparte dialectfamilies. Hoewel het West-Vlaams een veel grotere eenheid vertoont dan het Oost-Vlaams, heeft het niettemin heel wat verscheidenheid ontwikkeld, zodat we vandaag kunnen spreken van drie of vier West-Vlaamse subdialecten. In de lezing wordt op een boeiende en voor iedereen begrijpelijke manier verteld hoe die grote versnippe¬ring van het Vlaamse dia¬lectlandschap in de loop van de eeuwen tot stand is gekomen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de tegenstellingen binnen het West-Vlaams (en eventueel ook het Oost-Vlaams). De uiteenzetting wordt geïllustreerd met een reeks kaartjes waarop de spreiding van dialectkenmerken staat afgebeeld.

• ZATERDAG 22 OKTOBER: HERFSTUITSTAP NAAR DOEL EN OMGEVING
De najaarsuitstap brengt ons naar het uiterste oosten van de provincie, in de schaduw van de haven van Antwerpen, meer bepaald naar de gemeente Beveren-Waas. De meesten onder ons kennen de naam hoofdzakelijk van de richtingaanwijzers als we in de file staan voor de zo gevreesde Kennedytunnel. Zelfs na de laatste fusies is het na Gent de grootste gemeente van Oost-Vlaanderen gebleven (150 km²). Naast Beveren zelf telt het 7 deelgemeenten: Haasdonk, Kallo, Melsele, Vrasene, Kieldrecht, Verrebroek en Doel. Het noordelijk en het oostelijk deel bestaan uit polders, waarin de Waaslandhaven zich diep heeft ingesneden. De rest van het gebied bestaat uit dekzand met plaatselijk nog bolle akkers, dé ontginningsvorm van het Waasland.

• OPEN MONUMENTENDAG ZONDAG 11 SEPTEMBER
Vernield en verrezen Fietsen en genieten in het landelijke Landegem De naam Landegem klinkt misschien niet zo aantrekkelijk als het over erfgoed gaat, of misschien enkel voor landelijk erfgoed. Behalve voor zijn station en de snelle fietsmogelijkheid langsheen het Schipdonkkanaal, is Landegem bij menig Deinzenaar onbekend. Je kan dus enkel aangenaam verrast worden tijdens de Open Monumentendag 2022! Zoals de traditie het onderhand wil, is de auto niet echt gewenst op dit landelijke traject. Fietsen is de boodschap en met een kleine negen vlakke kilometers in het vooruitzicht is dat echt geen grote inspanning. Een getrainde wandelaar zal evenmin moeite hebben om dit parcours op tijd af te stappen, tenzij hij/zij natuurlijk blijft plakken op de talrijke mooie plekjes. De bloedrode draad doorheen het parcours is oorlog, de Eerste Wereldoorlog in het bijzonder.

• DONDERDAG 30 JUNI: ‘ROMEINSE WIJNEN EN WIJNGAARDEN: TERUG VAN NOOIT WEGGEWEEST’
Lezing door Dr. Dimitri Van Limbergen ( Vakgroep Archeologie, UGent), gevolgd door een proeverij van antieke Romeinse wijnen. Mudel, 19u30 De laatste jaren gebeurt er veel interdisciplinair onderzoek naar Romeinse wijnbouwsystemen en -technieken, de rol van klimaat hierin, en naar oude wijnproductie procedures met behulp van grote keramische gisting- en opslagcontainers (de zogenaamde Romeinse ‘dolia’). Aan de hand van recente archeologische en historische datasets uit de Mediterrane wereld, en met behulp van etnografische inzichten uit Italië en Georgië, gidst archeoloog-historicus Dimitri Van Limbergen ons doorheen de antieke, vaak verrassende wijnlandschappen van de Romeinse wereld, en probeert hij het specifieke smaakpatroon van Romeinse wijnen te ontrafelen. De lezing wordt afgesloten met een proeverij van enkele natuurwijnen, gemaakt volgens oude technieken.

• 19 tot 21 MEI: ARCHEOLOGIEDAGEN- ‘OP STAP DOOR DE TIJD IN BACHTE-MARIA-LEERNE - OVER BRONSTIJDBOEREN, EEN ROMEINS LANDSCHAP EN VROEGMIDDELEEUWSE BEGRAVINGEN’
De Deinse ondergrond heeft heel wat archeologisch potentieel. Het archeologisch bedrijf ‘De Logi & Hoorne’ voerde de laatste jaren drie opgravingen uit in Bachte-Maria-Leerne. De vindplaatsen liggen vrij dicht bij elkaar en leverden telkens interessante en verrassende vondsten op uit verschillende periodes. De archeologen vonden zo een grote boerderij uit de bronstijd van ongeveer 3600 jaar oud, een bijzondere houten schaal uit de ijzertijd, een quasi volledig landschap uit de Romeinse periode en niet alleen de vroegmiddeleeuwse voorloper van het dorp uit de 7e-8e eeuw, maar ook twee gelijktijdige begravingen. Voor de Archeologiedagen van 19 t.e.m. 22 mei 2022 slaan de Stad Deinze, Dunsa, Het Land van Nevele, de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Leie Schelde, Cultuurregio Leie Schelde en het bedrijf ‘De Logi & Hoorne’ (met extra sponsoring van kraanfirma ‘De Pourcq’ uit Astene) de handen in elkaar om de buurt haar verleden te leren kennen.

• DONDERDAG 17 FEBRUARI: ‘BELGEN IN AMERIKA: EEN ARCHEOLOGISCHE ANALYSE VAN MIGRATIE IN DE 19e EN 20e EEUW’
Lezing door Dr. Maxime Poulain, Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent
Mudel, 19u30.
Gedurende de 19de en de vroege 20ste eeuw, vestigen zich meer dan 30 miljoen Europeanen in Canada of de Verenigde Staten van Amerika. Onder deze migranten bevonden zich ook heel wat Belgen, hun aantal wordt geschat op zo’n 200.000. Veel van hen waren afkomstig uit de regio rond Gent – dus ook uit Deinze – en bouwden hun nieuwe leven op in de Midwest, het gebied rond de Grote Meren. Maxime Poulain maakte diezelfde reis. In het kader van een onderzoeksproject aan de Universiteit Gent trok hij naar de VS om er de nalatenschap van deze Belgische migranten te bestuderen in dorpjes zoals Brussels, Namur en Rosiere. Hij benadert deze problematiek vanuit een archeologisch perspectief, en focust hierbij op het materiële, alledaagse leven van deze migranten tijdens de oversteek, het zoeken naar een geschikt stukje land en de uiteindelijke integratie in de Amerikaanse samenleving. Deze integratie is echter nog steeds niet voltooid: verschillende elementen (van taal tot bakstenen woningen) blijven namelijk behouden tot op vandaag. Archeologie kan helpen om dergelijke hybride culturele praktijken te bestuderen en draagt zo haar steentje bij aan de bewustwording rond en bewaring van dit unieke Belgische erfgoed.

2021


•WOENSDAG 15 DECEMBER: VOORSTELLING JAARBOEK 2021 IN HET MUDEL, GEVOLGD DOOR EEN AKTIVITEIT VAN FAMILIEKUNDE DEINZE
Mudel, 19u30.
Covid-maatregelen (mondkapje, voldoende afstand houden en blijven zitten) zijn strikt van toepassing !!!!. Net als voor de vorige lezing zal de zaal , dank zij het mudel-team, covid-safe ingericht zijn! Dit jaar hebben we, in tegenstelling tot vorig jaar, terug gekozen voor een brede mengeling van boeiende onderwerpen, gespreid in de tijd tussen Ca. 1500 en het einde van de 20ste eeuw.

• DINSDAG 16 NOVEMBER: ‘ROMEINSE STEDEN DOORGELICHT – ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK VAN DE UNIVERSITEIT GENT IN ITALIË’
Lezing door Prof. dr. Frank Vermeulen, Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent Mudel, 19u30. Toegang: gratis voor Dunsa-leden die hun lidgeld voor 2021 betaalden. 5 euro voor niet-leden. Een team van de Universiteit Gent o.l.v. professor Frank Vermeulen doet sinds twee decennia spectaculair nieuw onderzoek op Romeinse steden in centraal Italië. Door gebruik te maken van nieuwe technieken van luchtfotografie en lasermeting, studie van magnetische verschillen in de bodem, elektrische weerstands-meting en gebruik van georadar, werden hierbij een reeks uitzonderlijke resultaten geboekt. De onderzoekers brachten reeds enkele volledige antieke steden op zeer gedetailleerde wijze in beeld, waarbij vrijwel alle elementen van het stadsplattegrond zichtbaar zijn: de stadsmuren met poorten, het interne stratennet, de voornaamste publieke gebouwen (tempels, bestuurlijke gebouwen, markten, theaters), de rijke woonhuizen met mozaïekvloeren, de winkels en ateliers van de toenmalige middenklasse en de begraafplaatsen van de stedelingen. De graad van detail waarmee de meeste, voorheen onbekende gebouwen, monumenten en stadsstructuren werden doorgelicht is opzienbarend, wat ook toelaat om sprekende visualisaties en reconstructies te maken van het Romeinse stadslandschap. In deze rijk geïllustreerde lezing legt Prof. Vermeulen de vernieuwde aanpak van antieke urbanisatie uit, die in de toekomst op minder dure en vooral minder destructieve wijze dan met traditionele opgravingen kan gebeuren.

• ZATERDAG 23 OKTOBER: HERFSTEXCURSIE naar het BRUGSE OMMELAND en de EXPO ‘VERDWENEN ZWINHAVENS’
We hebben voor de herfst reeds een dag vullende excursie voorbereid naar enkele archeologische sites in het Brugse Ommeland en de expo ‘Verdwenen Zwinhavens’ die loopt in het Natuurpark van het Zwin. Neen, we hebben Doel niet vergeten, maar de expo loopt ten einde op 29 oktober e.k. en het zou zonde zijn deze bijzonder interessante en uitstekend gedocumenteerde tentoonstelling te missen. Doel blijft ons doel voor de excursie van volgende lente!


• OPEN MONUMENTENDAG, OP ZONDAG 12 SEPTEMBER
Dit jaar wordt de schijnwerper op landelijk Zeveren en Vinkt gericht onder het moto ‘Over boerderijen en boerenwegeltjes’. Eva Devooght ( Dienst Cultuur en Evenementen, Stad Deinze), Luc Bauters (Vicevoorzitter Dunsa & erfgoedconsulent provincie Oost-Vlaanderen) en Hugo Schaeck (Ondervoorzitter Land van Nevele) hebben zoals steeds een veelbelovende ontdekkingstocht uitgewerkt. Dunsa zal uitleg geven over het natuurlandschap van de Vlaamse Vallei en een grondboring demonstreren op de grote kronkel van de Zeverenbeek in het Schave.


•ZATERDAG 4 SEPTEMBER: BEZOEK aan ‘MICHEL BUYLEN: MAKING MY PAST’ in het MUDEL Nog tot 12 september toont het mudel, in de retrospectieve tentoonstelling ‘Making My Past’, werken van Michel Buylen, een veelzijdige en eigenzinnige schilder die doorheen de jaren blijft verbazen door zijn virtuositeit. Dunsa is fier zijn leden een gratis bezoek, geleid door de kunstenaar zelf, te kunnen aanbieden.

• OP ZOEK NAAR DE OUDSTE GESCHIEDENIS VAN DEINZE EN DE LEIESTREEK
Het Dunsa-project ‘Op zoek naar de oudste geschiedenis van Deinze en de Leiestreek’ startte zeven jaar geleden bij het graven van de diepe bouwput voor het Dienstencentrum Leiespiegel in 2014 en loopt nog steeds (meer daarover in volgende Nieuwsbrief).
In de voorbije maand april konden, bij het graven van enkele diepe sleuven voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers op de Markt van Deinze, enkele interessante waarnemingen gedaan worden in de koutersedimenten, het fundament van het vroege Deinze. We konden o.a. stalen nemen voor OSL-datering, een nieuwe techniek die toelaat te meten wanneer deze sedimenten afgezet werden. De delicate monstername – ze moet in volledige duisternis gebeuren – werd verricht door Dr. Possum Pincé, in het kader van een postdoc onderzoeksproject aan de Universiteit Gent waarbij de Vakgroepen Archeologie, Geografie en Geologie samenwerken. De resultaten worden tegen het begin van volgend jaar verwacht: de meetprocedure is immers ingewikkeld en tijdrovend en het labo kon door de corona-lockdown niet optimaal werken, maar dit euvel zal binnenkort opgelost zijn. Het terreinwerk werd gefilmd door ons ijverig bestuurslid Martijn Bruneel en kan bekeken worden op volgende link: https://vimeo.com/536471149/30bd03e085 .


2020

• Jaarboek 2020
Tijdens de lockdown werden twee belangrijke Dunsa publicaties klaar gestoomd die onlangs door de drukker geleverd werden in het mudel. Het gaat om het Jaarboek 2020, een rijk geïllustreerde monografie van 660 bladzijden geschreven door ons Dunsa lid Tony Vanhee over de Hermanbeweging Roeselare-Tielt-Deinze.
Het tweede boek is een buitenbeentje, een biografie van 371 bladzijden geschreven door Dunsa lid Marcus Leroy. Ook dit boek is rijk voorzien van illustraties uit het archief van de familie Leroy en oude foto’s die het Astene van de vroege twintigste eeuw oproepen, ter beschikking gesteld door ons Dunsa bestuurslid Denis Pieters.
Het Jaarboek is inbegrepen in het lidgeld voor 2020. Ook de biografie wordt gratis aangeboden aan de leden die hun lidgeld voor 2020 betaalden en dit als compensatie voor het gemis aan activiteiten door de corona crisis. Niet-leden kunnen het Jaarboek en de biografie kopen aan de balie van het mudel en in de Deinse boekwinkels ‘Letters & Co’ en ‘Standaard Boekhandel’. Ze kosten respectievelijk 25 euro en 15 euro. Voor belangstellenden ver buiten Deinze is de biografie ook te koop online via www.marcusleroy.be (verzendingskosten toe te voegen). We koesterden de ijdele hoop beide werken in het najaar aan het publiek te kunnen voorstellen met een aansluitende lezing. Ook dit initiatief viel in het corona water, maar we zochten en vonden een voorlopige oplossing. Ons Dunsa bestuurslid Martijn Bruneel interviewde de auteurs over hun werk en maakte twee videovoorstellingen die op de sociale media zullen beschikbaar zijn (cf. www.dunsa.be en www.facebook.com/dunsa.deinze). We zijn bijzonder verheugd met deze originele inzet van zijn talent!

• ZONDAG 13 SEPTEMBER: OPEN MONUMENTENDAG
‘Tussen Kale en Kanaal. Fietsen en genieten in het landschap van Merendree’
Op weg met de fiets De titel verklapt het al: Open Monumentendag 2020 staat in het teken van landschapsbeleving en dit in de deelgemeente Merendree. Het wordt 12 km fietsen langs veel trage wegen doorheen een zeer gevarieerd landschap. Het parcours voert je langs soms smalle wegeltjes, beken, meersen, akkers, bulken en nog veel meer tussen het Schipdonkkanaal en de Oude Kalevallei. Onvermoed natuurschoon maar ook gebouwen groot en fijn duiken achter elke hoek op.

VRIJDAG 28 FEBRUARI: ALGEMENE VERGADERING en VOORSTELLING ‘KAART- en LANDBOEK van DEINZE BINNEN – 1765' Mudel: 19u30 Algemene vergadering; 20 u Voorstelling Landboek gevolgd door een receptie aangeboden door de Provincie Oost-Vlaanderen. Groot formaat: 25 cm x 35 cm; ruim 350 bladzijden; een 30-tal reproducties van historische kaarten Dit lijvig en prestigieus boek, prachtig gedrukt in een eenmalige en beperkte uitgave, mag niet ontbreken in de boekenverzameling van iedere liefhebber van de Deinse geschiedenis. In de boekhandel zal het boek 35 euro kosten. Als mede-uitgever kan Dunsa het werk aanbieden aan zijn leden, die hun lidgeld voor 2020 betaalden, voor 30 euro! Het kan aangekocht worden op de avond van de voorstelling of later aan de balie van het mudel.

• DONDERDAG 30 JANUARI: ‘DE WATERHUISHOUDING IN HET MIDDELEEUWSE GENT. WATER VOOR SCHEEPVAART, AMBACHTEN, DRINKWATER, VERDEDIGING EN WATERMOLENS’
Lezing door Frank Gelaude.
BIB-kelder, 20 u.
Toegang: gratis voor Dunsa-leden die hun lidgeld voor 2019 en/of 2020 betaalden. 5 euro voor niet-leden.
Geoloog Frank Gelaude (UGent) doctoreerde kort geleden aan de Universiteit Antwerpen op een thesis getiteld: ‘De vroege hydrografie van de stad Gent, een geomorfologisch en historisch onderzoek van menselijke ingrepen in de waterhuishouding van het middeleeuwse Gent’.
Eén van zijn promotoren was onze stadsgenoot en Dunsa-lid Prof.dr. Tim Soens van het Departement Geschiedenis van de UA.
Zijn originele studie leidde tot veel merkwaardige inzichten, o.a. het feit dat Gent in de middeleeuwen een belangrijke rivierhaven was.

De auteur is een geboren lesgever en weet dan ook zijn onderwerp te brengen met verve en aanstekelijk enthousiasme, ook voor een niet-gespecialiseerd publiek. Niet te missen dus!


2019

• VRIJDAG 13 DECEMBER: VOORSTELLING VAN HET JAARBOEK 2019 & LEZING In het Mudel om 19u 30; gratis toegang. Het Dunsa Jaarboek, Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, is aan zijn 86ste editie toe en steekt sedert vorig jaar in een nieuw kleedje. In 7 originele bijdragen worden terug enkele stukjes, gaande van de 13de tot de twintigste eeuw, aan de geschiedenispuzzel van Deinze en de Leiestreek toegevoegd. Twee van de auteurs, Marit Van Cant en Luc Bauters, zullen aansluitend in een boeiende lezing “Graven aan de Onzelievevrouwkerk in Deinze” verslag uitbrengen over de opgravingen die plaatsgrepen op het oude kerkhof bij de aanleg van het Sint-Poppoplein in 2010.

• VRIJDAG 25 OKTOBER: ‘DE WONDERBAARLIJKE TUIN: EEN KIJK OP DE FLORA VAN HET LAM GODS’ Mudel, 20 u. Lezing door Paul Van den Bremt. Een initiatief van Natuurpunt Tussen Leie en Schelde, in samenwerking met Dunsa, het Land van Nevele en Erfgoed Deurle. Toegang: gratis voor Dunsa-leden op vertoon van hun lidkaart 2019. Leden die hun lidgeld 2019 betaalden maar nog geen lidkaart hebben kunnen die ter plaatse krijgen. Een botanische uitstap naar het Lam Gods is geen alledaagse bezigheid en toch gingen al een reeks mensen ons vooraf. Wie waren ze en wat waren hun bevindingen? En hoe bereid je in hemelsnaam een dergelijke excursie voor? In de tijd van de gebroeders Van Eyck was er van enige wetenschappelijke plantenkennis nog geen sprake. Planten schilderen naar de natuur was dus niet evident. En toch zijn heel wat planten en bloemen op het Lam Gods verrassend opvallend secuur weergegeven. Waar haalden de gebroeders Van Eyck hun botanische kennis en waarom beeldden ze bepaalde planten af? Wat was de betekenis van planten in de Late Middeleeuwen ten tijde van de gebroeders Van Eyck? Op al deze vragen wordt in deze lezing uitvoerig ingegaan, maar let wel: het paradijs is op het Lam Gods nooit ver weg!

• ZATERDAG 12 OKTOBER: HERFST-UITSTAP ‘LAND VAN LOON’ Ons Dunsa-lid Caroline Rysschaert, archeologe en zaakvoerster van RAAP België (advies- en onderzoeksbureau voor archeologische monumentenzorg en cultuurhistorie), werkt aan de inventarisatie van de vroeg middeleeuwse kastelen van het Limburgse Graafschap Loon. Zij is bereid ons ter plaatse deskundige uitleg te geven en te zorgen voor exclusieve toegang in bepaalde kastelen.Meer informatie in een volgende nieuwsbrief!

• ZONDAG 8 SEPTEMBER: OPEN MONUMENTEN DAG Dit jaar staat de schijnwerper op de vroegere deelgemeenten Nevele en Meigem. Meer informatie in een volgende nieuwsbrief!

• DONDERDAG 6 JUNI: ‘VERDWIJNEND BELGIË: INDUSTRIEEL ERFGOED, VERGANE GLORIE, NUTTELOZE WERKEN & DARK TOURISM ’ Mudel, 19 u 30. Lezing door Bart Vanacker en Reinout Bossuyt. Toegang: gratis voor Dunsa-leden die hun lidgeld voor 2019 betaalden. Niet-leden: 5 euro. Fotograaf Bart Vanacker documenteert samen met Reinout Bossuyt sedert 16 jaar industrieel erfgoed, vergane glorie, nutteloze werken, en ’dark tourism’ op de website https://www.hullabaloo.be/. Ze publiceerden samen het boek ‘Verdwijnend België’ waarin ze de kijker/lezer meenemen op hun ontdekkingstocht doorheen België. Toeristische trekpleisters laten ze links liggen, maar bieden een unieke blik op 50 plaatsen in België die dreigen te verdwijnen of al van de kaart zijn gewist. Soms bouwsels die door wanbeleid nooit een duurzame bestemming hebben gehad, of bouwwerken die ooit een warme plek waren voor velen maar desondanks de tand des tijds niet overleefden. Denk aan het vergeten formule 1-circuit van Nijvel, het kasteel van Mesen of de mijngebouwen van Beringen. Het zijn stille getuigen van andere tijden. ‘Verdwijnend België’ geeft die vergeten plekken in woord en beeld een tweede leven. Het boek was onlangs uitverkocht maar zal tijdens de lezing te verkrijgen zijn. Een unieke kans!

• DONDERDAG 16 MEI: ‘SWEETHEARTS, VERLIEFD OP DE BEVRIJDER’ Bib-kelder, 19.30 uur. Lezing door Dirk Musschoot. Toegang: Dunsa-leden betalen aan de deur (ADD) 3 euro i.p.v. 5 euro (Dunsa past het verschil bij) mits voorleggen van hun lidkaart 2019. Opgelet: het aantal plaatsen in de Bib-kelder is beperkt en de spreker trekt veel volk. Tijdig aan de deur zijn dus!

• ZONDAGNAMIDDAG 28 APRIL: ERFGOEDDAG Fietstocht met als thema “Hoe maakt u het?”: handwerk van de Zusters Maricolen gepresenteerd op verschillende religieuze plaatsen in Deinze.

• ZATERDAG 27 APRIL: LENTE-UITSTAP NAAR HET DUITSE ‘ARCHEOLOGISCH PARK XANTEN’ Het Archeologisch Park Xanten (Archäologischer Park Xanten) is een archeologisch park met gere-construeerde gebouwen en originele resten van de Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana. De Colonia aan de noordkant van het Duitse stadje Xanten aan de Rijn, werd o.a. bewoond door Romeinse veteranen van het nabijgelegen Castra Vetera. Deze legerplaats van een Romeins legioen speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Germania Inferior, waartoe onze contreien behoorden.

• WOENSDAG 17 APRIL: ‘BOEREN, HANDELAARS EN SOLDATEN IN EXTREMA GALLIARUM’ Mudel, 20 uur. Lezing door Prof.Dr. Wim De Clercq, Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent Toegang: gratis voor Dunsa-leden die hun lidgeld voor 2019 betaalden. Niet-leden: 5 euro. Als inleiding op onze lente-uitstap naar Xanten (lees verder) zal professor Wim De Clercq ons onderdompelen in de wereld van de Romeinen in Extrema Galliarum, ’t is te zeggen, in onze streken. Professor De Clercq is een specialist in provinciale Romeinse archeologie en bovendien een bevlogen lesgever en spreker. Een aanrader dus!

ZATERDAG 9 MAART: BEZOEK AAN ‘DEO GRATIAS’
Aansluitend op onze Algemene Vergadering van 15 februari ll. werd de nieuwe tentoonstelling ‘Deo Gratias’ geopend. Deze interessante en rijk gestoffeerde tentoonstelling, over het wel en wee van de Zusters Maricolen, die in 2018 ophielden te bestaan, zal wellicht bij heel veel vrouwelijke Dunsa-leden herinneringen (prettige, of misschien ook minder prettige) oproepen. De tentoonstelling loopt tot 28 april in het Mudel
Dank zij ons Dunsa-lid Gemma Baekelandt, oud (maar nog zeer jong van hart!)-directrice van Leiepoort campus Sint-Theresia, en Eric Verstraete, beiden bezielers van de ‘Werkgroep Zusters Maricolen 1663-2018’, kunnen we onze leden een gratis geleid bezoek aan deze tentoonstelling aanbieden.
Bij deze gelegenheid kan u ook het prachtig uitgegeven boek aan de balie van het Mudel aanschaffen. Een ‘hebbe’-boek voor allen die de geschiedenis van Deinze koesteren!

• ZATERDAG 19 JANUARI: BEZOEK AAN ‘DE NIEUWE MORGEN’ in het MUDEL
Nog tot 27 januari loopt in het Mudel deze uitzonderlijke tentoonstelling waarin we kennis kunnen maken met de Belgische kunstgeschiedenis in de periode 1890-1930, meer bepaald van het impressionisme over het symbolisme tot het expressionisme. Er is werk te zien van onder andere: Gustave en Léon De Smet, James Ensor, Floris en Oscar Jespers, Constant Permeke, Frits Van den Berghe, enz. Dunsa is fier, als nieuwjaarsgeschenk, zijn leden een gratis geleid bezoek aan deze tentoonstelling aan te bieden.


2018


VRIJDAG 16 NOVEMBER: VOORSTELLING VAN HET JAARBOEK 2018 & LEZING In het Mudel om 20 uur
Gratis toegang. Na afloop wordt in een natje voorzien Het Dunsa Jaarboek, Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, is aan zijn
86ste editie toe en steekt in een nieuw kleedje. In 275 bladzijden en 7 originele bijdragen worden terug enkele stukjes, gaande van 1671 tot 1955, aan de geschiedenispuzzel van Deinze en de Leiestreek toegevoegd. Eén van de auteurs, Marcus Leroy, geboren en getogen Deinzenaar, zal ons aansluitend het relaas doen van zijn grootvader, August Leroy, ooit burgemeester van Astene, die 113 keren (ja, u leest het goed!) te voet de bedevaart van Astene naar de Zwarte Madonna in de Sint- Martinuskerk in Halle deed.

Op vertoon van hun lidkaart kunnen de leden hun Jaarboek meenemen. Ze kunnen het ook later aan de balie van het Mudel afhalen.

DINSDAG 23 OKTOBER: ‘OP ZOEK NAAR DE OUDSTE TEMPEL VAN EGYPTE’
Mudel, 20 uur. Lezing door Dunsa-voorzitter Morgan De Dapper.
De archeologische site van Matariya-Heliopolis, één van de oudste en grootste tempelcomplexen van het antieke Egypte, is gesitueerd in het noordoosten van Groot Cairo, ten oosten van de Nijl en aan de rand van de delta.
Het tempelgebied is officieel beschermd maar wordt in werkelijkheid bedreigd door een zeer snelle urbanisatie. Teneinde zo veel mogelijk te redden werd in 2012 een Egyptisch-Duits opgravingsproject opgestart waaraan  de spreker meewerkt voor het geo-archeologisch onderzoek.
In maart 2017 ontdekten we een belangrijk fragment van een kolossaal beeld. Deze ontdekking kreeg de aandacht van de wereldpers. Toen het beeld uit de modder opgetild werd waren er een honderdtal internationale reporters en televisieploegen aanwezigen. De identificatie van de kolos leidt tot heel wat discussies in de wereld van de Egyptologen. Dit is uitstekend, immers ‘du choc des idées, jaillit la lumière’.

• ZATERDAG 29 SEPTEMBER: HERFSTUITSTAP NAAR HET HEUVELLAND
‘VOOR en ACHTER DE SCHREVE’
Om 10 uur zijn we verwacht in het ‘Musée départemental de Flandre’ (A, op het stadsplan) waar we onder leiding van een Nederlandstalige gids de bijzonder interessante tentoonstelling ‘Gaspard de Crayer, tussen Rubens en Van Dijck’ bezoeken. We worden in twee groepen van 20 personen rondgeleid. Terwijl de ene groep de tijdelijke tentoonstelling bezoekt kan de andere groep de rijke vaste collectie van Vlaamse kunst in Noord Frankrijk bezichtigen; twee vliegen dus in één klap! Een tip: Gaspard de Crayer had een nauwe band met Gent waar hij in 1696 stierf. Tegelijk met de tentoonstelling in Cassel loopt in het MSK Gent de tentoonstelling ‘Onlosmakelijk verbonden. Gaspar de Crayer en Gent’, wellicht interessant als aanvulling op jullie bezoek in Cassel.
Na de lunch rijden we richting Kemmel, belangrijk frontgebied tijdens de Grote Oorlog, waar we, onder de deskundige leiding van onze vice-voorzitter, bunkerspecialist Luc Bauters, kennis kunnen maken met oorlogserfgoed. Net voor de schreve stoppen we bij de bunker ‘Ermitage Sud’. Deze dateert niet uit WOI maar is een zeldzaam restant van de Maginotlinie, een aaneenschakeling van Franse forten en bunkers langsheen de grenzen met Duitsland en België, gebouwd na de Eerste Wereldoorlog en bedoeld om een Duitse aanval met tanks tegen te houden.

WOENSDAG 19 SEPTEMBER: ‘DEINZE IN DE GROTE OORLOG. MISERIE & PUIN’ Kelder van de Bib, 20 uur.
Lezing door Dunsa-lid Tony Van Hee over  ‘Deinze in de Grote Oorlog. Miserie & Puin’
Schepen van Cultuur, Rutger De Reu, opent de gelijknamige  Dunsa-fototentoonstelling, samengesteld uit foto’s gekozen uit de rijke verzameling van Dunsa-bestuurslid Denis PietersDe tentoonstelling  loopt in de kelder tot 11 november.
We sluiten af met een drankje.

• september 2018: jeugdactiviteit ‘Op zoek naar de oudste geschiedenis van Deinze’  - Tijdens 2 weekends in september (15-16 september en 22-23 september) zal olv van Prof De Dapper en ism Natuurpunt en Jeugdbond Natuurstudie een diepe boring gebeuren naar Veen.

• 19 augustus 2018: Bevrijdingsstoet 1918:
Honderd jaar geleden werd Vlaanderen bevrijd van de Duitse bezetter. Om dit te gedenken trekt een bevrijdingsstoet door onze streek en eindigt op zondag 19 augustus op de Markt in Deinze waar hij ontbonden wordt. Dunsa put uit de rijke fotoverzameling over de Grote Oorlog van bestuurslid Denis Pieters om in samenwerking met de Stad Deinze een tentoonstelling te organiseren. Deze zal doorgaan voor 1 dag in open lucht op de Markt en verder in de Bib tot 11 november.
meer info klik hier (Pols & Erfgoedcel Leie Schelde)


• 18 augustus 2018: ‘Vlot van Roger Raveel op de Leie’ : het vlot van R. Raveel word opnieuw te water gelaten in het kader van het thema van de Biënnale van de schilderkunst: ‘Over landschappen’.

• Donderdag 8 juni: Oostvlaamse landboeken en ommelopers, geïllustreerd met voorbeelden uit Deinze donderdag 8 juni (20u) in het museum van Deinze en Leiestreek. De inkom is gratis. Samenwerking Dunsa - Familiekunde Deinze In het lokaalhistorisch onderzoek wordt nog te vaak voorbij gegaan aan de landboeken en ommelopers. Sedert een zestal jaar ontwikkelt het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een veelomvattend project rond die prekadastrale documenten, omdat die onschatbare informatie genereren voor het onderzoek naar landschapsgenese, ruimtelijke ontwikkeling, sociaaleconomische en economische evoluties, landbouwgeschiedenis, uitbouw (water)wegennet, … Bovendien bevatten landboeken en ommelopers relevante inlichtingen voor historische deeldisciplines zoals de genealogie, de demografie, de volkskunde, de toponymie. En wat het nog interessanter maakt, vaak bevatten die documenten heel vaak ook prachtige kaarten. In deze voordracht staan we stil bij die landboeken, met bijzondere focus op de exemplaren uit de regio Deinze exemplaren. De doelstelling en de totstandkoming ervan komen aan bod. Ook de aanwending ervan binnen de fiscale administratie en de onverhoopte mogelijkheden voor het geschiedkundig onderzoek worden belicht.

• 26 mei: LENTEUITSTAP NAAR LESSINES/LESSEN Naast de traditionele herfstuitstap einde september organiseren we dit jaar ook een lenteuitstap. Deze gaat net over de taalgrens (vergeet niet tijdig uw visum aan te vragen!) naar het Henegouwse Lessines, een kleine middeleeuwse parel aan de Dender. Daar is zo veel te zien dat we er een volle dag aan besteden en dit onder leiding van een enthousiaste en perfect Nederlandstalige gids Programma: De uitstap gaat door op zaterdag 26 mei (zoals meegedeeld tijdens de Algemene Vergadering). De bus vertrekt om 8 u 30 stipt aan het Mudel (Museum van Deinze en de Leiestreek). In de voormiddag bezoeken we het Hôpital Notre Dame à la Rose, een uitstekend bewaard hospitaal met schitterende collecties dat in 1242 gesticht werd. Ook in Deinze hadden we een dergelijke caritatieve instelling: het Sint-Blasius hospitaal dat van 1200 tot 1806 functioneerde, maar dat, op een kapelgevel in de Gentpoortstraat na, volledig verdwenen is. Rond de middag kunnen we aperitieven op het terras van het hospitaal en/of kuieren in de zeer verzorgde kruidentuin, goed voorzien van medicinale planten tegen alle mogelijke kwaaltjes (voor wie zelf een kruidentuin wil starten: die zijn ter plaatse te koop).

• WINTERWANDELING OOIDONK: ‘VAN WILDE RIVIERBEDDING TOT STATIG RENAISSANCE KASTEEL’ Wil je een frisse neus halen en meteen iets bijleren over Ooidonk, parel aan de Deinse erfgoedkroon? Kom dan op zondag 25 februari om 14 uur, goed geschoeid, naar de ingang van het kasteel.


2017• woensdag 26 april 2017 in zaal Rekkelinge i.s.m. het Davidsfonds en de Bibliotheek Deinze ‘Smaak. Een geschiedenis met 120 recepten’ door Annelies Van Wittenberghe woensdag 26 april 20u - zaal Rekkelinge, Désiré Delcroixstraat 1A, 9800 Deinze


2014


• Dinsdag 18 november om 20:00 2014 in het Museum van Deinze en de Leiestreek

Luc Bauters ALARM! ALARM!

Defensie en conflict vanaf de Nieuwe Tijden tot WO I

 

Het tweede deel van de lezingcyclus over defensie en conflict vertelt hoe onze voorouders zich verdedigden tegen ongewenst bezoek. We beginnen bij de godsdienstoorlogen en eindigen met WO I. De rijk geïllustreerde presentatie brengt een afwisseling  van geschiedenis en geweld tegen de achtergrond van Deinze en de Leiestreek Niet voor niets wordt België het slagveld van Europa genoemd. KOK-bestuurslid Luc Bauters is als provinciaal archeoloog goed bekend met de materie en gidst ons op een begeesterde maar begrijpbare wijze veilig door dit tumultueuze  onderwerp.

De activiteit gaat door op dinsdagavond  18 november om 20u.
Deze lezing is een initiatief van het Museum van Deinze en de Leiestreek, de Kring voor
Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek en het Davidsfonds.• Dinsdag 23 september 2014 om 20:00 in het Museum van Deinze en de Leiestreek Prof. Morgan De Dapper : GEOARCHEOLOGIE : onderzoek in Portugal, Italië, Syrië, Egypte Vakgroep Geografie, Universiteit Gent. Bij het hedendaagse archeologische onderzoek worden een brede waaier van methoden uit de geowetenschappen - de wetenschappen van de Aarde - toegepast. Zo groeide een nieuwe wetenschapsdiscipline: de geoarcheologie. Een aantal aspecten ervan worden geïllustreerd aan de hand van eigen onderzoek in Portugal, Italië, Syrië en Egypte. Deze lezing is een samenwerking tussen het Museum van Deinze en de Leiestreek, de Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek en het Davidsfonds.• Dinsdag 22 april 2014: voordracht - in samenwerking met het Davidsfonds - door dr. Emiel Lamberts (KUL) EUROPEAAN TEGEN WIL EN DANK, In de voorhoede van Napoleons Grande Armée(1805-1813) Museum Deinze, 20u, gratis

• Donderdag 13 maart 2014: voordracht door KGK-bestuurslid Luc Bauters DEFENSIE EN CONFLICT DOORHEEN DE EEUWEN, met voorbeelden uit de regio Museum Deinze, 20u, gratis


2013


• 24 september 2013 om 19.30 u.Lezing 'Dieren als dragers van cultuur' Op dinsdagavond 24 september om 19.30 u. organiseren de Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek en het Davidsfonds Deinze in het Museum van Deinze en de Leiestreek een lezing met als titel Dieren als dragers van cultuur. Gastspreker is professor M. De Cleene. Het thema van de lezing is het dier in de mythologie, symboliek, kunst, heraldiek, verhalen, volksgeneeskunde, volksgeloof, magie, dromen, psychologie en religie. Prof. M. De Cleene vertelt over het oeroude verbond tussen de mens en het dierenrijk. De dierenwereld is immers intens verweven met onze cultuur. Wie kent de herkomst van namen of uitdrukkingen als ‘ongelikte beer’, ‘gazet’ (ekster), ‘caprice’ (geit), ‘van de tongriem gesneden’, ‘al moesten de kraaien het uitbrengen, de waarheid komt aan het licht’, ‘tegen heug en meug iets beweren’, ‘zo bang als een wezel’, enzovoort? Wat had de populaire Franse zangeres Edith Piaf te maken met een mus? Wie weet nog dat men ooit dieren voor de rechtbank daagde? Waarom eet men geen of nauwelijks paardenvlees in Noordwest-Europa, maar wel in Zuid-Europa? Waarom prijken weerhanen op onze kerktorens en leeuwen of adelaars op talloze vlaggen en wapens van steden en families? Waarom offerde men vroeger vaak dieren? Gebeurt dit nog steeds, en waar? Hoe keek men in de oudheid tegen dieren aan?


2012

• WOENSDAG 19 DECEMBER OM 19u30 in het Museum van Deinze en de Leiestreek Voordracht over Antoon Van Parys door MANUEL VANDENABEELE Master in de Kunstwetenschappen Master in de Geschiedenis Antoon Van Parys werd in 1884 te Deinze geboren en kan beschouwd worden als één van de belangrijkste beeldhouwers uit de streek gedurende de eerste decennia van de 20ste eeuw. Hij verwierf grote bekendheid door zijn aangrijpende grafmonumenten, waarvan de meeste te zien zijn op de kerkhoven van Deinze en omliggende gemeenten. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg hij talrijke opdrachten voor het maken van oorlogsmonumenten. Antoon Van Parys overleed te Gentbrugge in 1968. Hij ligt begraven op de begraafplaats van Deinze. Iedereen is van harte welkom op deze lezing.


SCHENKING BEELDHOUWWERK GEO VERBANCK

Dhr. Bovyn beheerder van de nalatenschap van Mw. Elza De Coster, dochter van Jules De Coster, schenkt in overleg met de erfgenamen, het beeldhouwwerk in brons van kunsternaar Geo Verbanck, dat het hoofd van Jules De Coster voorstelt aan de Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek.
Jules De Coster was stichtend voorzitter van KOK.

Het beeldhouwwerk wordt in de erfgoedzaal tentoongesteld.