De publicaties van DUNSA richten zich hoofdzakelijk naar (groot) Deinze, nl. Deinze en de deelgemeenten die bij de fusies in 1971 en 1977 aan Deinze werden toegevoegd.

Dit neemt niet weg dat er ook artikels over andere (buur)gemeenten in de publicaties van DUNSA verschijnen.
Artikels over deze gemeenten (o.a. Machelen, Nevele, Kruishouten, Zulte, ...) zijn o.a. terug te vinden via volgende links:

overzicht jaarboeken 1997-2014


Hieronder volgt een overzicht van de artikels die over Deinze en de deelgemeenten gepubliceerd zijn in de 'Jaarboeken'
(chronologisch overzicht)

Deinze
Astene
Petegem a/d Leie
Zeveren
Gottem
Grammene
Wontergem
Vinkt
Meigem
Sint-Martens-Leerne
Bachte-Maria-Leerne

Artikels (of verwijzingen) in verband met DEINZE

in de Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek.
1930, A. CASSIMAN, Toen Jan Barry pasterde te Deinze, p. 6-17
1932, A. CASSIMAN, De Hervorming te Deinze (1564-1580), p. 9-15
1932, H. VAN DEN ABEELE, Muziekmaatschappijen te Deinze, p. 16-24
1934, A. CASSIMAN, Het Begijnhof te Deinze, p. 9-29
1934, G. CALLEBAUT, Een regeling van oorlogsschade (te Deinze)in 1684, p. 33-41
1934, G.P. BAERT, DeinschePortrettengalerie, 18e eeuw,p. 45-63
1934, H. VAN DEN ABEELE, De bewogen levensdagen van pastoor Laridon (Deinze), 18e-19e eeuw,p. 67-83
1935, A. CASSIMAN, Het Sint-Blasiushospitaal te Deinze ,1200-1806, p. 9-35
1935, A. CASSIMAN, De Heeren de Lalaing te Deinze; J. LAUWERYS, Het testament van Joost de Lalaing, p. 39-41 en 42-73
1936, A. CASSIMAN,Het Sint-Sebastiaansgild te Deinze, 1428-1935, p. 9-37
1936, G. CALLEBAUT, De praalgraven van het geslacht de Lalaing te Deinze, 1474-1578,p. 41-48
1937, A. CASSIMAN, Geschiedenis der O.L.V.parochie te Deinze, p. 11-137
1938, A. CASSIMAN, Grote leenen te Deinze, p. 9-32, I, Deinze-Petegem-Astene-Drongen
1938, C. VERWEE, Sint-Rochusgild te Deinze, p. 33-48
1938, O. VAN LANDEGHEM, Stedelijke muziekschool van Deinze (1886-1936), p. 51-60
1938, H. VAN DEN ABEELE, Wetenswaardigheden (Wolven in Deinze,1526-1537;Het wedervaren van “Deinze-Kouter” in 1645 en 1646; Steenweg Deinze-Tielt, j.1769-1770;De vroegere rijken j.1803; De spoorweg Gent-Kortrijk; Het stadhuis van Deinze), p. 61-74
1939, R. MAERE, Oude monumenten van Deinze en omstreken, p. 21-37
1940, H. VAN DEN ABEELE, Het kanaal van Schipdonk, p. 57-108
1940, X., De teekenschool te Deinze, p. 109-116
1941, C. VERWEE, Veepest in Deinze en omstreken (1769-1775), p. 11-30
1941, A. CASSIMAN, De lijnwaadmarkt te Deinze in de XIXe eeuw, p. 31-38
1942, R. MAERE, De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Deinze, Archeologische studie, p. 11-51
1942, A. CASSIMAN, Het Weezenhuis voor jongens te Deinze, p. 55-73
1943, H. WIJNANTS,Eenige nota’s in verband met de posterij te Deinze, p. 23-35
1943, A. CASSIMAN, Stadspoorten en vesting (van Deinze) in de XIXe eeuw,p. 59-71
1944, A. CASSIMAN, De Burgerwacht te Deinze rond 1830, p. 16-41
1945, H. VAN DEN ABEELE, Geschiedenis der (Deinse) Rederijkerskamer “Geen Konst zonder Nijd”,p. 23-114
1946, L. MATTHYS, De Guldebroeders van den Edelen Cruusbohe van Mijn Heere Sente Jooris binnen der Stadt Vryhede ende Poort van Deynse in Vlaenderen, p. 9-165
1947, D. BIEBUYCK, De (Deinse) Kamer der Reden-Ryke en Const-Minnende Gulde-Broeders der Confrerie van den H. Rochus, p. 9-43
1948, E. STRUBBE, De Homologatie van de Costumen van Deinze, p. 9-28
1948, G.P. BAERT, Brood- en banketgebak te Deinze, p. 29-72
1949, G.P. BAERT, De zijdewever te Deinze, p; 9-95
1949, E. STRUBBE, Het oude recht van Deinze, p. 97-146
1950, A. CASSIMAN, Deinze en het Leieland,p. 11-28
1950, A. VERSTRAETE, De Sint Poppofeesten te Deinze (14-28 augustus 1949),p. 189-206
1951, G.P. BAERT, De steenweg van Deinze op Kortrijk, p. 135-185
1953-1954, A. CASSIMAN, Geschiedenis van de stad Deinze, 301p
1961, A. CASSIMAN, Punten van betrekking tussen Deinze en Tielt, p. 27-43
1961, G.P. BAERT,De geschiedschrijving van Deinze en het Fonds A.Cassiman, p.45-63
1962, H. MAES, Over de geschiedenis van het Vlaams Gezelschap, een maatschappij voor Taal- en Letteroefeningen onder kenspreuk: “Voor Moedertaal en Vaderland” te Deinze, p. 7-141
1963, G.P. BAERT en H. MAES, Persoonsnamen te Deinze en omgeving, p. 75-106
1963, G.P. BAERT, Een grondspeculant te Deinze, 1725, p. 107-127
1964, G.P. BAERT, Het bezit van Don Diego Mesia, Eerste Markies van Deinze, 1625-1632, p. 7-64
1964, H. MAES, Deinse, Petegemse en Astense soldaten van Napoleon, p. 65-108
1965, G.P. BAERT, Straatrelletjes en krakeel te Deinze, 1788-1789, p. 127-137
1966, H. MAES, De Boerenoorlog in de Deinse pers, p. 7-51
1966, M. VANHAESEBROECK, Wat betekent de naam “Deinze”, een toponymische bijdrage, p. 73-83
1967, G. BAES en E. DE CUYPER, Demografische schets van Deinze, Petegem en Astene,p. 9-51
1967, D. TOUSSAINT, Economische aspecten der stad Deinze, p. 53-93
1967, M. VANHAESEBROECK, Deinze omstreeks 1600, p. 127-139, met bijgaande kaart
1967, H. MAES, De Daensisten te Deinze, p. 141-164
1969, M. VANHAESEBROECK, Elementen in de naamgeving te Deinze: een toponymische bijdrage, p. 149-164
1969, F. MEIRHAEGHE, Snufjes uit de registers van de Burgerlijke Stand 1968 van de Stad Deinze, p. 165-181
1970, H. MAES, Gestorven in dienst van Napoleon, 20 gemeenten der Oostvlaamse Leiestreek, p. 72-73: inwoners van Deinze
1970, G.P. BAERT, De Fransen te Deinze, p. 81-105
1970, H. MAES, Deinze in de Franse tijd,p. 107-137
1970, H. MAES, Nog een en ander over Deinze: I. Het stadhuis te Deinze (1840); II. Statistieken ongewenst te Deinze (1847); Armoe en ziekte (in Deinze) in 1802, 1845-47 en 1849, p. 139-177
1970, J. MOERMAN, Hoe zag Deinze er vroeger uit?, p. 183-189
1972, H. MAES, Over de familie Van Risseghem te Deinze, p. 105-117
1972, J. DOBBELAERE met commentaar van G.P. BAERT, Een voettocht binnen het kommandantuur-gebied Deinze, 1914-1918, p. 119-124
1972, H. MAES, Het Stadswapen van Deinze, p.125-131
1972, H. MAES, Al lezend (over Deinze) genoteerd, p. 133-160
1973, J. MOERMAN, Gemeenteraadsverkiezingen te Deinze, 1830-1914, p. 93-161
1973, H. MAES, Deinze in “Les Délices des Pays-Bas”, 1697-1786, p. 163-179
1973, H. MAES, Al lezend (over Deinze) genoteerd, p. 181-202
1974, J. MOERMAN, De Deinse pers in de 19de eeuw, p. 3-17
1974, H. MAES, Al lezend (over Deinse) genoteerd, p. 75-90
1975, G.P. BAERT en H. MAES, Deinse oorlogsvrijwilligers 1914-1918, p. 3-30
1975, L. RENDERS, Geschiedenis van de Rederijkerskamer “De Nazareenen” te Deinze,
p. 55-69
1975, H. MAES, Al lezend (over Deinze) genoteerd, p. 71-97
1976
, Vondsten uit de Leie te Deinze: G.P. BAERT, Voorwoord, p. 3-7; M. BOON, Projektielen, p. 280-281; M. DETREMMERIE, Knopen, p. 294-302; A. GAUTIER, Prehistorie, p. 15, Benen en hoornen voorwerpen, p. 314-317 en Dierenresten, p. 318-319;
B. HEIREMANS, Wapens, p. 273-279; Y. HOLLEBOSCH-VAN RECK, Sleutels en sloten, p. 256-260, Eetgerei, p. 261-263, Sieraden, p. 303 en Diverse metalen voorwerpen, p. 310-313; M.C. LALEMAN, Dakpannen, p. 176-182; P. PEREMANS en M. JACOBS, Het post-Middeleeuws aardewerk, p. 80-132; I. SEEUWS-TORCK, Tegels, p. 167-175;
A. STROOBANTS, Messen, p. 264-272, Hoefijzers, p. 287-293 en Nagels, p. 304-309;
H. THOEN, Gallo-Romeins, p. 16-41; J.VANDENHOUTE, Majolica, p. 133-166 en Pijpen, p. 183-211; W. VANDERPIJPEN, Munten en penningen, p. 217-252;R. VANDEWALLE, Patacons, p. 212-216; G. VAN DOORNE en R. WALGRAEVE, Inleiding, p. 8-14 ; G. VAN DOORNE, Loodjes, p. 253-255 en Mondtrommen, p. 282-286; F. VERHAEGHE en V. VAN DOORNE, Het Middeleeuws vaatwerk, p. 42-79
1977, H. MAES, De Stadshalle te Deinze, p. 89-102; G. BRAL, Verslag van de opgraving, p. 103-111; G. BRAL en P. CASSIMAN, De bouwkundige resten, p. 117-119; Y. HOLLEBOSCH-VAN RECK, Een lepelvondst te Deinze, p. 143-147; J. MAES en C. VERBRUGGEN, Palynologisch onderzoek, p. 113-116; G. VAN DOORNE, Besluit over de opgraving van de Stadshalle, p. 149-151; V. VAN DOORNE, Het Middeleeuws vaatwerk uit de opgraving van de Stadshalle, p. 121-141
1977, J. VAN ROMPAEY, De Roede van Deinze, p. 153-160
1977, H. MAES, Al lezend (over Deinze) genoteerd, p. 161-184
1978, F. MICHEM, Een merkwaardige grafzerk te Vinkt en te Deinze, p. 65-70
1978, H. MAES, Al lezend (over Deinze) genoteerd, p. 139-159
1979, G.P. BAERT, Uitwijking van Deinzenaren naar Brugge (1418-1794), p. 125-142
1979, F. MICHEM, Priesters uit Deinze in de achttiende eeuw, p. 143-148
1979, P. HUYS, De herbergen te Deinze en omliggende in het jaar 1779, p. 149-183, 163-164: Deijnse Buyten.
1980, J. SCHEERDER, De Hervorming te Deinze, p. 25-88
1980, L. GOEMINNE en P. HUYS, Rosmolens in de Oostvlaamse Leiestreek, p. 110: Deinze
1980, G. VAN QUICKENBORNE, Over de Deinse familie Van Quickenborne,p. 121-140
1980, P. HUYS, De herbergen in enkele dorpen rond Deinze in het jaar 1719, p. 141-149
1980, M. MYLLEVILLE EN G. EN V. VAN DOORNE, Opgravingen aan de Stadsgracht te Deinze,p. 169-178
1980, A. GAUTIER, Dierresten uit de zwarte organische laag op de Markt te Deinze (ca. 1100-1425 A.D., Oost-Vlaanderen, België), p. 179-184
1981, K. BERGE, Kerkelijk leven in de landelijke dekenij Deinze,1611-1762, p. 7-225
1981, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van Groot-Deinze tijdens het Oud Regime, p.227-275
1982, H. MAES, Over brandblussen (o.m. te Deinze), p. 7-128
1982, F. MICHEM, Een belangrijk dukument: Verslag van een bisschoppelijk bezoek aan Deinze in 1611, p. 129-136
1983, H. MAES, Deinze, een fraai stedeken, p. 7-16
1983, G.P. BAERT(°1895-+1981), Deinze in 1895, p. 55-78
1983, H. MAES, Van orgelist te Deinze tot bisschop te Gent, p. 79-112
1983, G.G. BOUDART,vertaald door H. MAES, Het geval Baudartius, een beroemde Deinzenaar, p. 113-118
1983, H. MAES, Pieter Cras, Deins schilder van De Borghgrave en leermeester van Karel Picqué, p. 137-143
1984, M. GYSSELING, Oude toponiemen te Deinze, p. 7-20
1984, P. HUYS, Deinzenarijen, p. 129-164
1984, W. JONCKHEERE, Sint-Hendrikssprokkelingen. Grasduinend in het verleden van het St.-Hendrikscollege te Deinze. Oorsprong, stichting en eerste levensjaren onder directie van E.H. Silvain Gevaert, p. 165-194
1984, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van de dekenij Deinze na het Ancien Regime,p. 195-254
1985, H. MAES, Brieven van Deinse Napoleonsoldaten, p. 55-83
1985, P. HUYS, Van oorlogen en hun gevolgen te Deinze en omliggende (16e-18e eeuw), p. 87-91: Kortrijkse buitenpoorters in de streek van Deinze in de Geuzentijd (1575- 1590); p. 107-113: Krijgslogementen te Deinze en Petegem in 1715
1985, G.P. VAN BETSBRUGGE, Egidius Betsbruggius, onbekend vroeghumanist uit Deinze, p. 115-119
1985, H. MAES, Deinzenaars en Napoleon, p. 121-147
1985, B. RYCKBOSCH, De steentijdvondsten te Deinze, p. 159-200
1986, P. HUYS, Oudste baljuwrekeningen van Deinze, p. 7- 27
1986, H. MAES, Margareta van Oostenrijk in Deinze en de eerste (?) Deinse schilder, p. 75-82
1986, K. SMITH, Over de hoeven van Deinze, p. 83-137
1986, H. MAES, Over het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw(en Deinze), p. 139-214
1986, G.P. BAERT (posthuum), Het Kerkorkest van Deinze 1816, p. 215-230
1986, H. MAES, Uit het dossier van Luc Matthys (en Deinze), p. 231-251
1986, W. JONCKHEERE, Over Ignace de Sutter en Deinze, 1937-1946, 253-280
1987, H. MAES, Uit het dagboek van(de Deinzenaar) Dr. med. Remi Calewaert,31juli1914-13 oktober 1914,  p.7-77
1987, T. VANHEE, Uit de taal van een Deins klompenmaker, p. 143-173
1987, J. MOERMAN, Twee takken aan dezelfde stam? Genealogische schets van de familie Moerman te Deinze, p. 175-202
1987, P. HUYS, Een echtscheidingszaak met “scherminkeling” te Deinze in de lokaal-politieke context (1788), p. 203-256
1988, H. MAES, Liebaert te Deinze, p. 7-50
1988, L.T. VAN LOOIJ, 125 jaar Akademie voor Schone Kunsten (te Deinze), p. 51-64
1988, D. ‘T HOOFT, De bevolkingsevolutie van Deinze ca. 1650-1850, p. 65-79
1988, P. HUYS, Drukkers te Deinze in de 19e eeuw, p. 109-133
1988, A. HEYERICK, Een halve eeuw (Deinse) toneelkring “Tot Volksverheffing” (1907-1959), p. 143-218
1989, M. BOMBEKE, Het Nederlands in het Stadsbestuur van Deinze, vanaf de laatste jaren van het oud regime (Oostenrijkse Nederlanden) tot in 1932, p. 39-57
1989, D. ‘T HOOFT, Inwijking en uitwijking te Deinze. Geografische spreiding- ca. 1800-1850, p. 59-74
1989, J. MONBALLYU, Het heksenproces tegen Arnouldyne van Rechem te Deinze in 1599, p. 129-163
1989, H. MAES, Vier opstellen, 2. Toneel te Deinze in de 15e en 16e eeuw, p. 185-197; 3. Deinse Rederijkers en de Hervorming, p. 199-205
1989, H. MAES, Deinzenaars in 1833 en hun belastingen, p. 215-236
1989, A. CLAERHOUT (postuum), Fotoreeks: Ons verminkt en gekwetst Deinze van 1940, p. 255-260
1990, M. BOMBEKE, Het Gasgesticht te Deinze, p. 5-28
1990, R. DE CLERCQ, Een uitgeweken Deinzenaar: Jacques Vande(r)woestijne, p. 29-63
1990, A. HEYERICK, De (Deinse) Jonge Turners met voorloper en afstammelingen, p. 89-160
1990, P. HUYS, Het van Peteghem-orgel (1740-1742) in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Deinze, p. 173-191
1990, P. HUYS, De Deinse familie Tessely in de 18e eeuw, p. 193-219
1990, H. MAES, Pieter van Courtenay, Heer van Deinze en Keizer van Konstantinopel, p. 221-250
1990, L. MATTHYS (posthuum), Muziekleven te Deinze, p. 251-263
1990, J. MOERMAN, Lieven Moerman, poorter en Burgemeester (?) van Deinze op het einde van de 17e eeuw, p. 265-282
1990, D. ‘T HOOFT, Geografische herkomst van de huwelijkspartners te Deinze, 1730-1842, p. 283-290
1990, T. VANHEE, Oude toponiemen uit de Deinse Leiestreek, p. 291-334
1991, H. MAES, Leidraad doorheen de geschiedenis van Deinze, p. 7-28
1991, L. MOERMAN (1886-1976), Verhalen uit het leven der opgeëischten tijdens den eersten wereldoorlog 1914-1918, aangepast en van aantekeningen voorzien door J. MOERMAN, p. 29-54
1991, S. DE GROOTE en A. HEYERICK, Het (Deins) zondagsblad “Voor ons recht” (1919-1933), p. 159-168
1991, D. ‘T HOOFT, De leeftijdsopbouw te Deinze (1796-1841), p. 169-203
1991, V. VAN DOORNE, Deinze, pionier van kinderartikelen, p. 215-224
1991, R. DE CLERCQ, Vrijmetselaars in Groot-Deinze vóór 1830,dl.I, p. 237-308
1991, P. HUYS, Gillis Rooman (1666-1728), Deins rederijker , p. 309-420
1992, H. MAES, Jules Van Dorpe, een Deins koloniaal, p. 5-87
1992, J. MOERMAN, Karnaval te Deinze, p. 89-171
1992, R. DE CLERCQ, Vrijmetselaars in Groot-Deinze vóór 1830,dl.II, p. 193-328
1992, P. HUYS, Casimir Vandendaele (1818-1880), Deins kunstschilder, p. 365-392
1993, A. HEYERICK, Een eeuw socialistische volkshuizen in Deinze, p. 5-117. Beeldmateriaal door J. LANCKSWEERDT
1993, J. MOERMAN, Een Deins soldaat in het midden van de 19e eeuw, p. 119-138
1993, H. MAES, Deinse studenten aan de Rijksuniversiteit te Gent, p. 139-239
1993, R. DE CLERCQ, ´Vrijmetselaars in Groot-Deinze vóór 1830, dl.III, p. 241-383
1994, H. MAES, Nog een Deinse koloniaal: Desiré Scheerlinck, p. 5-22
1994, H. MAES, Deinze zingt de Vlaamse Leeuw, p. 23-38
1994, R. DE CLERCQ, Vrijmetselaars in Groot-Deinze vóór 1830,dl.IV,p. 49-213
1994, J. VERMEERSCH, Bond van grote en jonge gezinnen in het gewest Deinze, 1921-1971, p. 215
1995, P. HUYS, De verboden boeken van (de Deinzenaar) Jan van Douveryn (1624), p. 61-105
1995, A. HEYERICK, Een halve eeuw socialistische jeugd- en muziekverenigingen in Deinze, p. 107-252
1995, S. DE GROOTE, De Deinse jaren van Hugo Claus (1929-1932; 1944-1947), p. 253-274
1996
, R. DE BOUVER, Zijn er nog Picqué’s in Deinze, p. 161-176
1996, R. DE BOUVER, Militaire kerkhoven te Deinze, p. 293-312
1996, T. VANHEE, Ontheemd (in de streek van Deinze) door de veldtocht van ‘40, p. 313-464
1997, H. MAES, Vorstelijk bezoek in Deinze, p. 5-33
1997, H. MAES, Een Deinse uitvinder en horlogemaker: Hannequart, p. 35-48
1997, P. HUYS, De grafelijke (Deinse) Schoonbergmolen tot 1600, p. 49-72
1997, J. DECAVELE, (Deinse) Ketterse baljuws voor de rechter in de 16de eeuw, p. 73-84
1997, T. VANHEE, De invloed van de Duitse Kommandanturen op het bestuur van Deinze en de Leiestreek, p. 85-158
1997, A. HEYERICK, Uithangborden en opschriften op de Markt te Deinze op basis van de ligging in 1866, p. 159-238. In bijlage een bundel foto’s van V. WOUTERS: De Markt te Deinze, vroeger en nu
1997, J. MOERMAN, Over oude Deinse herbergen, p. 257-303
1997, P. HUYS, De jeneverstokerijen te Deinze in de Hollandse Tijd, p. 305-333
1997, H. MAES, Kunst uit Deinze. Toespraak bij de opening van de tentoonstelling in het Novotel te Gent op 23 juni 1996, p. 347-352
1998, W. JONCKHEERE, De Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek(1928-1997), p. 5-23
1998, J. MOERMAN, Over oude Deinse herbergen, p. 127-168
1998, H. MAES, (De Deinzenaar) Geete, p. 169-184
1998, P. HUYS, Een Deinse baljuwsrekening (1377-1379) als spiegeling van het dagelijks leven, p. 185-218
1998, H. MAES, KOK (Deinze) en WO II, p. 239-266
1998, P. HUYS, “De aanbidding der herders” in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Deinze, een schilderij van Simon de Pape, p. 267-276
1998, R. DE BOUVER en V. WOUTERS, Het patrimonium van kapellen en kruisen te Deinze anno 1996, p. 277-344
1998, D. VANHEE, Van haar voetstuk gehaald: de Deinse stadshalle, p. 377-413
1998, H. MAES, Tien Deinzenarijen, p. 415-482
1999, A. HEYERICK, Uithangborden op de Markt en de aanliggende straten te Deinze. Aanvullende gegevens, p. 71-121
1999, J. MOERMAN, Over oude Deinse herbergen, p. 195-240
1999, P. HUYS, Over de oprichting van nieuwe markten te Deinze, p. 327-340
1999, H. MAES, Straatnaamgeving in Deinze, p. 341-418
1999,A. HEYERICK, Uithangborden in de Gentpoortstraat en de aanliggende straten te Deinze, p. 447-493
2000, R. DE BOUVER, Deinse landverhuizers tussen 1900 en 1914, Deinze: p. 120, 128-132
2000, P. HUYS, Over de Deinse kunstschilder Firmin B. Bouvy (1822-1881), p. 165-195
2000, H. VANNOPPEN, Enkele streekdrachtelementen uit de streek van Deinze, p. 197-214
2000, T. VANHEE, Verteld langs Oost-Vlaamse Leiekant, verzameld en van commentaar voorzien door T. Vanhee, p. 453-502. Deinze: 26. Keizer Karel en het klooster zonder zorg, p. 478-479; 38. Het wonderbare kruisbeeld van Deinze, p. 484-485
2001, R. DE BOUVER, De burgerlijke en militaire slachtoffers van Deinze (4 augustus 1914- 11 november 1918) uit Wereldoorlog I: Deinze: p. 12-15, 23-25, 32-34, 44-45, 55-63, 81-83, 90-91, 99-108, 120-123, 130, en 135-136
2001, H. MAES, Deinzenaars en de universiteit, p. 189-225
2001, J. MOERMAN, De geschiedenis van een “oude Deijnse herberghe ghenaemt Leopoldus”, p. 227-258
2001, P. HUYS, Over de boekenverzameling van een Deinse bretellenfabrikant (veiling Octave Goeminne 1909), p. 259-272
2001, H. MAES, Een dozijn Deinzenarijen, p. 309-354
2001, L. GOEMINNE, De bevolking van Deinze in 1695, p. 355-385
2002, H. MAES, Deinze en het Nederlands in de hogere besturen, p. 5-39
2002, R. DE CLERCQ, Joos van Rekendaele (1600-1667), hoogbaljuw van Deinze, p. 41-61
2002, H. MAES, De eerste stadsschool te Deinze in 1863, p. 91-113
2002, A. HEYERICK, Uithangborden in Deinze extra muros, ten noorden van het Neerleiplein, p. 115-201
2002, H. MAES, Winterhulp 1940-1945 in Deinze, p. 213-242
2002, P. HUYS, Over twee militaire plattegronden van Deinze uit de Oostenrijkse Successieooorlog (A° 1744), p. 243-272
2002, H. MAES, Een handvol Deinzenarijen, p. 357-386
2003, P. HUYS, Geneeskundigen in Deinze in de late 17e en de 18e eeuw. (Chirurgijns, geneesheren, verloskundigen en apothekers), p. 5-137
2003, M. CLOET, Het Sint-Blasiushospitaal te Deinze in de 17e en 18e eeuw, p. 151-220
2003, H. MAES, Een Deinzenaar op Elba. En aan de Berezina, p. 411-439
2003, H. MAES, Deinzenarijen, p. 447-491.
2004, L. GOEMINNE, Inwoners te Deinze in de 13e eeuw, p.5-14
2004, P. HUYS, De Poorterij van Deinze in de zestiende eeuw (1495-1565), p. 15-62
2004, H. MAES, Onderwijs in Deinze tot het einde van het Ancien Régime, p. 63-86
2004, W. JONCKHEERE, Davidsfondsafdeling-Deinze. De eerste periode 1926-1962, p. 87-167
2004, P. HUYS, De Deinse toneelschrijver Pieter Kints (1850-1912), p. 211-258
2004, J. DEMEYER, Deinze en Congo. Kroniek van een eeuw aanwezigheid, p. 279-377
2004, P. HUYS, De Deinse kunstschilder Gaston van Landeghem (Deinze 1883-Ukkel 1948), p. 379-416
2004, A. VERCRUYSSE, Omtrent het“Uilenspiegel-project”. Het intrinsiek verband tussen de oprichting van “Uilenspiegel, Regionale Bibliotheek en Leesgezelschap” en de uitbouw van het Rijksonderwijs te Deinze (2945-1957), p. 443-480
2004, L. GOEMINNE, De windmolens op Deinze-buiten, p. 481-491
2004
, H. MAES, Deinzenarijen 2004, p. 493-536
2005, P. HUYS, "In dienst van den rebelsen vijand". Over vrijbuiterij en ander geweld in de streek van Deinze (1585-1599) p. 359
2005, H. MAES, Het onderwijs te Deinze in de Franse Tijd, p. 155
2005, H. MAES, Deinzenarijen 2005 p. 453
2006, M. CLOET, De landelijke parochies van het huidige Groot-Deinze 1613-1614 p. 5
2006, H. MAES, Deinzenarijen 2006 p. 375.
2007, H. MAES, Onderwijs te Deinze, 1830-1860, p. 63
2007, R. DE BOUVER, Wereldoorlog II te Deinze. Herinneringen, getuigenissen, reconstructies, p. 291
2007, H. MAES, Deinzenarijen 2007, p. 501.
2008, P. CASSIMAN, De priesters en kloosterlingen van Deinze in de 19de en 20ste eeuw, p. 43
2008, H. MAES, Onderwijs te Deinze na 1860, p. 127
2008, A. HEYERICK, Bijdrage tot de geschiedenis van de gemeentescholen in Groot-Deinze, deel 1: gemeenschappelijke historiek, p.181
2008, H. MAES, Elementen voor de geschiedenis van de familie Filliers te Deinze, p.237
2008, C. VAN PRAET, Een valse noot in Deinze? De fanfarestrijd in de 2de helft van de 19de eeuw p. 263
2008, A. HEYERICK, Historiek van de lagere (gemeente-)scholen in de Deinse deelgemeenten, deel 1: Kern-Deinze en Petegem, p. 385
2008, H. MAES, Deinzenarijen 2008,p. 457
2009, L. GOEMINNE en  B. SAVERIJS, De Leiebrug te Deinze tijdens de Middeleeuwen
2009, H.  MAES, Over de notarissen te Deinze
2009, P. HUYS, Werk van Charles-René Callewaert in het Museum van Deinze, met een brieven documentatie
2009, H. MAES, Het onstaan van de zijdenijverheid in de stad Deinze, door Hugo Van Den Abeele (1888-1974), ingeleid door Herman Maes
2009, H. MAES, Deinze en de Wakkense de Borchgrave
2009, H. MAES, Over familie August Van Coppenolle (1821-1890) – Melanie Verhoeije (1824-1903)
2009, H. MAES, Over de Deinse familie Callier
2009, H. MAES, Deinzenarijen 2009
2010, Paul HUYS, De parlementaire schoolenquête van 1880een authentieke documentatiebron uit de Schoolstrijd 1879-1884 .Met het proces-verbaal van de getuigenissen betreffende het kanton Deinze
2010, Luk BEECKMANS en Frans DE BUYSER, Munten en rekeningen uit de Leie te Deinze
2010, Paul HUYS, Charles-Philippe Martens, Deins notaris, schepen en hoogbaljuw (1740-1833)
2010, René DE CLERCQ en Luc GOEMINNE, Bevolking en grondbezit te Deinze-buiten in de 16e eeuw
2010, Luc GOEMINNE en Réne DE CLERCQ, Bevolking en grondbezit te Deinze-buiten in de 18e eeuw
2010, Luc GOEMINNE en Réne DE CLERCQ, Bevolking en grondbezit te Deinze-buiten in de 19e eeuw
2010, Paul HUYS, De Fransen in Deinze (1794-1795) - Een veelluik
2011, William PLOEGAERT, 'Verder kijken door gaan' Een tentoonstelling n.a.v. 150 jaar Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Deinze
2011, Luc GOEMINNE, De bevolking van Deinze in de 13de eeuw
2011, Paul HUYS, Over drie Deinse baljuws (17-18de eeuw): Andreas De Meyere, Jacques Bannaert en Jonker Nicolas Joseph Taintenier
2011, Luc GOEMINNE, Windmolens en rosmolens te Deinze-Binnen
2011, André HEYERICK, Historiek van de lagere (gemeente-)scholen in de Deinse deelgemeenten,
deel 2: Vrije lagere scholen

2011, Luc GOEMINNE & Robert VERMAERCKE, Riviervissers te deinze in de Late Middeleeuwen
2011, René DE CLERCQ & Ginette DESMET, Het eigendomsboek van Frans Bernard Ottevaere
2012, Luc GOEMINNE, Had Deinze een grafelijke centrale motte in de Vroege Middeleeuwen?
2012, Luc GOEMINNE en René DE CLERCQ, Het oudste goederenbezit van het Sint-Blasiushospitaal te Deinze in 1361
2012, Luc GOEMINNE en René DE CLERCQ, Het latere goederenbezit van het Sint-Blasiushospitaal te Deinze in 1514
2012, René DE CLERCQ en Luc GOEMINNE, Het goederenbezit van het Sint-Margrieteklooster te Deinze in 1508
2013, Paul HUYS, Deinse advertenties in Gazette van Gent 1780-1790
2013, Luc GOEMINNE, Bouw van een nieuwe houten ophaalbrug in Deinze in 1623
2013, André HEYERICK, Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeentescholen in Groot-Deinze deel 3 : Structuur der gemeentescholen
2013, André HEYERICK, Elektrificatie van Groot-Deinze
2014, Luc GOEMINNE, De oudste handelskaart van Vlaanderen met een afbeelding van Deinze als stad anno 1452
2014, Luc GOEMINNE, Wanneer werd Deinze een stad?
2014, Luc GOEMINNE, De oudste heren van Deinze
2014, René DE CLERCQ en Luc GOEMINNE, Het stadswapen van Deinze
2014, André HEYERICK, Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeentescholen in Groot-Deinze, deel 4: werking(smiddelen)
2014, Paul HUYS, Advertenties en berichten uit Deinze, gepubliceerd in de 'Gazette Van Gend' 1755-1775
2015, STEFAAN DE GROOTE, De Duitse invasie bekeken vanuit Deinze en de Leiestreek (4 aug. tot 13 okt. 1914)
2015, RENE DE CLERCQ en LUC GOEMINNE, Bevolking en woonbestand te Deinze in de 16de eeuw
2015, PAUL HUYS, Nieuws van toen. Deins wel en wee in het weekblad
2015, LUC GOEMINNE, De geschiedenis van de Sint-Vincentiuskliniek te Deinze
2016, PAUL HUYS, Antoon de Caigny (1719-1793), baljuw en stadsgriffier van Deinze en zijn Tieltse familie
2016, PAUL HUYS, De families Cauwe-De Raedt (Deinze-Meigem)
2016, PAUL HUYS, Deinse advertenties en nieuwberichten in de "Gazette van Gend" (1816-1825)
2016, WILLY DE SMET, Drie vergeten Deinse kloosterlingen, 18de en 19de eeuw
2017, PAUL HUYS, De Raamstraat in Deinze en enkele van haar bewoners in 1722
2017, PAUL HUYS, Frans bernard Callier (1791-1885), Deinzenaar, revolutionair, stadsschepen en liberaal
2017, PAUL HUYS, Deinse advertenties en nieuwsberichten in de "Gazette van Gend" (1826-1831)
2018, PAUL HUYS, Deinse advertenties en nieuwsberichten in de "Gazette van Gend" (1832-1838)
2018, PAUL HUYS, Een Deinzenaar veroordeeld door het hof van assisen (1821 & 1837)
2018, PAUL HUYS, Pieter Jan Cras (1781-1847), Deins kunstschilder en oom van Charles-Louis Picqué en zijn familieherkomst
2019, LUC BAUTERS, KAREN LAISNEZ, STANI VANDECATSYE, DAVID VANHEE, Begraven en opgraven aan de kerk. Opgravingen op het kerkplein aan de O-L-V-kerk te Deinze
2019, MARIT VAN CANT, De skeletpopulatie uit het O-L-V-kerkhof te Deinze, het fysisch-antropologisch onderzoek
2019, PAUL HUYS, Loys Ysebrant, Deins stadsgriffier (1624-1644)
2019, PAUL HUYS, Nieuws uit Deinze en omstreken, verzameld uit de "Gazette van Gend" (1801-1815)
2020, TONY VANHEE, De Hermanbeweging Roeselare-Tielt-Deinze, het herfstoffensief van 1918
2021, WIM LAMMERTIJN, Een merkwaardige oude kaart van Deinze, een unieke aanwinst voor het Mudel
2021, PAUL HUYS, Een merkwaardige oude kaart van Deinze (ca. 1500)
2021, LUC BAUTERS, De kaart van dichtbij bekeken
2021, RENÉ DE CLERCQ, Bevolking en grondbezit in Groot-Deinze 1557-1577
2021, LUC VAN DURME & MARTIN VANHAESEBROECK, Deinse toponymische mengelingen
2022, MARIT VAN CANT, Skeletonderzoek in Deinze: een update
2022, WILLY DE SMET, Een Oudenaardse baron te Deinze?
2022, PAUL HUYS, Deinse stadsgriffiers in de 17de & 18de eeuw
2022, PAUL HUYS, Deinse advertenties en nieuwsberichten in de "Gazette Van Gend" (1839-1844)
2022, MARCUS LEROY, De peesndrauer pioliebert niet. Franse woorden in het dialect van de Leiestreek
2022, MANU VAN DEN ABEELE, Leven en werk van Antoon Van Parijs, beeldhouwer van het ingetogene
2022, LIESELOT CORNELIS, De Adriatische zee op wielen: een caravanfabriek in Deinze-Petegem
2022, YVAN VANDENBRANDE, De fusie tussen Deinze en Petegem-aan-de-Leie

(top)

Artikels (of verwijzingen) i.v.m. ASTENE

in de Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek. 1938, A. CASSIMAN, Grote leenen te Deinze,p.9-32,I, Deinze-Petegem-Astene-Drongen.
1942, Pastoor A. VAN DEN ABEELE, Astene “Sint Job”, p.75-84.
1953-1954, A. CASSIMAN, Geschiedenis van de stad Deinze, p. 88: Het leen ten Hove in Astene; het leen te Walenbeke met een tiende te Astene.
1963, G.P. BAERT en H. MAES, Persoonsnamen te Deinze en omgeving, p.75-106 (p.91e.v.: mannelijke voornamen te Astene, Deinze en Petegem in 1962).
1964, H. MAES, Deinse, Petegemse en Astense soldaten van Napoleon, p.65-108.
1964, G.P. BAERT, Het bezit van Don Diego Mesia, Eerste Markies van Deinze, 1625-1632, p. 40-43: Astene.
1967, G. BAES en E. DE CUYPER, Demografische schets van Deinze, Petegem en Astene, p.9-51.
1967, D. MERLE, Economische aspecten van Astene en Petegem, p.95-126.
1969, H. MAES, De gemiddelde levensduur te Astene, p.183-197.
1970, H. MAES, Gestorven in dienst van Napoleon, 20 gemeenten der Oostvlaamse Leiestreek, p. 75: inwoners van Astene.
1972, H. MAES, Al lezend genoteerd, p. 137:Analfabetisme te Astene.
1974, Kulturele Kring te Astene, onder voorzitterschap van Stefaan VAN SPEYBROECK, met aantekeningen aangevuld door H. MAES, Wandeling door Astene, p.47-68.
1977, H. MAES, Al lezend genoteerd, p. 173-174: Kindersterfte te Astene.
1979, P. HUYS, De herbergen te Deinze en omliggende in het jaar 1779, p. 161-163: Astene.
1980, H. THOEN en R. DE VOS, Gallo-Romeinse brandrestgraven te Astene (gemeente Deinze), p.151-168.
1980, L. GOEMINNE en P. HUYS, Rosmolens in de Oostvlaamse Leiestreek, p. 112: Astene.
1981, K. BERGE, Kerkelijk leven in de landelijke dekenij Deinze, 1611- 1762. Lijst van de pastoors,p. 202-203: Astene.
1981, F. MICHEM,De parochiegeestelijkheid van Groot-Deinze tijdens het Oud Regime, p. 247-250: Astene.
1984, H. DU FAUX met aanvullende bijlagen door H. MAES, Historiek van de villa “Zonneschijn” te Astene, p. 21-50.
1984, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van de dekenij Deinze na het Ancien Regime, p. 209-213: Pastoor St.-Amandus en Job-Astene.
1985, P. HUYS, Van oorlogen en hun gevolgen te Deinze en omliggende (16e-18e eeuw), p. 92-98: Weerbare mannen te Astene en Petegem in 1638; p. 99-106: Oorlogsschulden te Astene in 1704.
1985, W. VERLEYEN, Kapel O.L.Vrouw van 7 Weeën te Astene, p. 149-158.
1985, H. DU FAUX, Historiek van de villa “Zonneschijn” te Astene (in Jaarboek 1984), p. 229-232,met fragment van kaart uit Flandria Illustrata 1641, p. 153.
1986, H. MAES, Over het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw (te Deinze), p.139-214, Toneel te Astene op het einde van de 18de eeuw, p.197-198 (met op p.146 de vermelding van het Goed te Wederscheldeveld, te Nazareth en Astene).
1988, P. HUYS, De Nieuwe Kerk van Astene (1834-1836), p. 81-107.
1988, P. HUYS, Van mensen en dingen in Astene (16e-19e eeuw): Het goed sPauws; het konflikt tussen de Markies van Deinze en de heer van Hove in Astene (1636-1684); de bevolkingstelling in 1695; toneel in Astene ten tijde van Keizerin Maria Theresia en Keizer Jozef II, p. 285-348.
1989, P. HUYS, De dubbele moord te Astene in 1724, p. 27-38. Op p. 29 benaming en localisatie op plan van de herberg Prins Eugenius.
1990, T. VANHEE, Oude toponiemen uit de Deinse Leiestreek: 1. Astene-Deurle-Latem, p.295-298.
1991, H. MAES, Dr. Adriaan Martens, p. 55-118.
1998, R. DE BOUVER en V. WOUTERS, Het patrimonium van kapellen en kruisen te Deinze anno 1996: Astene: p. 281-285.
2000, R. DE BOUVER, Deinse landverhuizers tussen 1900 en 1914, p. 111-164: Astene,
p. 120, 128, en 162.
2000, H. VANNOPPEN, Enkele streekdrachtelementen uit de streek van Deinze, p. 197-214: Astene, p. 208.
2000, P. HUYS, “Jezus en de Samaritaanse” (1823), een schilderij van Felix Heyndrickx (1799-1861) in de kerk van Astene, pp. 403-429.
2000, T. VANHEE, Verteld langs Oost-Vlaamse Leiekant, verzameld en van commentaar voorzien door Tony Vanhee, p. 451-502; Astene: 36. Tempeliers te Astene, p. 483.
2001, R. DE BOUVER, De burgerlijke en militaire slachtoffers van Deinze (4 augustus 1914- 11 november 1918) uit Wereldoorlog I: Astene: p. 11, 19-20, 30-31, 38-40, 43-44, 49-51, 80, 92-93, 97, 130, en 137.
2002, P. HUYS, Leendenombrementen van de baronie Nevele anno 1570, Astene: p. 74,80 en 87.
2003, L. GOEMINNE en R. DE CLERCQ, Bevolking en grondbezit te Astene in de 17e eeuw,
p. 221-241.
2003, H. DU FAUX, Historiek van de villa “Zonneschijn” te Astene, woning van kunstschilder Emile Claus, 1849-1924, Addendum, p. 441-445.
2004, L. GOEMINNE en R. DE CLERCQ, Bevolking en grondbezit te Astene in de 18e eeuw, p. 167-210.
2005, A. HEYERICK en R. WIEME, Uithangborden te Astene, p. 257.
2007, H. VAN ISTERDAEL, De organisatie van de Deinse dorpen in het Ancien Regime, p. 5.
2007, L. GOEMINNE en R. DE CLERCQ, Bevolking en grondbezit te Astene in de 19de eeuw p. 29.
2010, Luc GOEMINNE, De agrarische toestand in enkele gemeenten rond Deinze in 1592
2012, André HEYERICK, Historiek van de lagere gemeentescholen in de Deinse deelgemeenten: deel 3. Gebouwen, personeel en leerlingen in de landelijke gemeenten
2013, René DE CLERCQ, De gemeenschappelijke Astense wortels van drie geniale Leieschilders Albijn Vanden Abeele, Albert Saverys en Hubert Malfait
2015, RENE DE CLERCQ en LUC GOEMINNE, Bevolking en grondbezit te Astene in de 16de eeuw
2018, WILLY JONCKHEERE, Rudolf Verzele, schaduwranden


(top)

Artikels (of verwijzingen) in verband met PETEGEM

in de Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek.
1932, G.P.BAERT, De Lofweirdighe Confrerie van de Berechtynghe in de parochiale Kerke van St.-Martinus tot Petegem neffens Deynse, 1736-1875, p. 25-34.
1936, A. CASSIMAN, Het leen der Drongenschen te Peteghem (Deinze), p. 51-65.
1938, A. CASSIMAN, Groote leenen te Deinze, p. 9-32, I, Deinze-Petegem-Astene-Drongen.
1940, A. CASSIMAN, Petegem, p. 11-55.
1941, H. VAN DEN ABEELE, In het kader van dezen tijd, p. 41-47: Petegem, p.47.
1941, M. DE MEULEMEESTER, Een Norbertinessenklooster te Petegem in de XIIe eeuw,
p. 53-72.
1943, H. VAN DEN ABEELE, De afzetting van pastoor Van den Driessche van Petegem [1827),p. 75-85.
1951, A. CASSIMAN, Petegem, p. 29-49.
1961, G.P. BAERT,De geschiedschrijving van Deinze en het Fonds A. Cassiman, Inventaris,p. 62: Petegem-Deinze.
1964, G.P. BAERT, Het bezit van Don Diego Mesia, Eerste Markies van Deinze, 1626-1632, p. 28-40: Peteghem buyten.
1964, H. MAES, Deinse, Petegemse en Astense soldaten van Napoleon, p. 65-108.
1967, G. BAES en E. DE CUYPER, Demografische schets van Deinze, Petegem en Astene, p. 9-51.
1967, D. MERLE, Economische aspecten van Astene en Petegem, p. 95-126.
1967, G.P. BAERT, De tienden van het leen van Reibroek (Petegem),p. 165-175.
1970, H. MAES, Gestorven in dienst van Napoleon, 20 gemeenten der Oostvlaamse Leiestreek, p. 74-75: inwoners van Petegem.
1972, H. MAES, Al lezend genoteerd, p. 152: Petegem.
1974, H. MAES, Al lezend genoteerd, p. 82: Ter Wilgen (Petegem).
1979, P. HUYS, De herbergen te Deinze en omliggende in het jaar 1779, p. 175-177: Petegem Buijten.
1980, L. GOEMINNE en P. HUYS, Rosmolens in de Oostvlaamse Leiestreek, p. 111-112, Petegem..
1981, K. BERGE, Kerkelijk leven in de landelijke dekenij Deinze,1611-1762, p.209-210: Petegem.
1981, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van Groot-Deinze tijdens het Oud Regime, p.242-246: Pastoors van St.-Martinus (Petegem).
1983, R. DE MEULEMEESTER, Leven en dood op de St.-Maartensparochie te Petegem op het einde van de zeventiende eeuw (1690-1700). Een micro-demografisch onderzoek,p. 17- 39.
1983, W. VERLEYEN, Beknopte geschiedenis van het verdwenen O.L.Vrouwkapelletje op de “Drieswijk” te Petegem, p. 119-125.
1983, M. BOMBEKE, De kapel in de Ommegangstraat (Petegem) en de familie Van Eechaute, p. 127-137.
1984, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van de dekenij Deinze na het Ancien Regime, p. 206-208: Pastoors St.-Martinus Deinze.
1985, P. HUYS, Van oorlogen en hun gevolgen te Deinze en omliggende (16e-18e eeuw), p. 92-98: Weerbare mannen te Astene en Petegem in 1638; p. 107-113: Krijgslogementen te Deinze en Petegem in 1715.
1986, L. GOEMINNE, Wederopbouw van een grafelijke windmolen te Petegem-aan-de-Leie in 1371, p. 29-74.
1988, K. SMITH, Over de hoeven van Petegem, p. 219-249.
1990, T. VANHEE, Oude toponiemen uit de Deinse Leiestreek: 11. Petegem, p. 314-315.
1994, L. GOEMINNE, Onderhoud en herstellingen aan de grafelijke windmolens te Petegem-aan-de-Leie van 1373 tot 1377, p. 39-47.
1996, H. MAES, Dr. Juliaan Filliers, 1875-1936, burgemeester van Petegem, p. 177-292.
1998, L. GOEMINNE, De windmolens en rosmolens te Petegem-aan-de-Leie, p. 219-237.
1998, R. DE BOUVER en V. WOUTERS, Het patrimonium van kapellen en kruisen te Deinze anno 1996: Petegem: p. 317-325.
2000, R. DE BOUVER, Deinse landverhuizers tussen 1900 en 1914, p. 110-164; naamlijst emigranten uit Petegem: p. 135-137.
2000, T. VANHEE, Verteld langs Oost-Vlaamse Leiekant, p. 451-502; Petegem: 2. De toverheks van Callemoeie, p. 461-462; 8. Van de Mare bereden, p. 464; 10. Deinze en de legende van de Kerk van Deinze, p. 465-470; 11. Van Neelke de tovenaar, p. 470-472; 17. Van Wieze Pierlo, p. 474-475; 18. Van Meliete Van Hove, p. 475; 41. Van de rekker, de drijver en de springer, p. 486.
2001, R. DE BOUVER, De burgerlijke en militaire slachtoffers van Deinze (4 augustus 1914- 11 november 1918) uit Wereldoorlog I: Petegem: p. 17, 27-28, 35, 40-41, 45-46, 66-73, 85-89, 94-95, 111-118, 123-124, 125-129,130, en 142.
2000, L. GOEMINNE en R. DE CLERCQ, Bevolking en grondbezit te Petegem aan de Leie in de 17e eeuw, p. 273-308.
2001, P. HUYS, De grafstenen in de Sint-Martinuskerk van Petegem (Deinze), p. 387-426.
2002, L. GOEMINNE en R. DE CLERCQ, Bevolking en grondbezit te Petegem aan de Leie in de 19e eeuw, p. 315-356.
2003, A. HEYERICK, Uithangborden in Petegem (aan-de-Leie), p. 243-409.
2005, P. HUYS, Uit de geschiedenis van de toneelgroep "Sint-Maartensvrienden" in Petegem (1928-1970) p. 5
2006, P. HUYS, Hebben verklaard niet te kunnen schrijven door ongeletterdheid... Huwenden en (an)alfabetisme in de dorpen rond Deinze in de Oostenrijkse, de Franse en de Hollandse tijd (drie momentopnames: 1785, 1810, 1830 p. 157
2007, H. VAN ISTERDAEL, De organisatie van de Deinse dorpen in het Ancien Regime, p. 5.
2007, L. GOEMINNE en M. VANDEPUTTE, De bevolking van Petegem-aan-de-Leie in 1695, p. 485.
2008, A. HEYERICK, Historiek van de lagere (gemeente-)scholen in de Deinse deelgemeenten, deel 1: Kern-Deinze en Petegem, p.385
2009, L. GOEMINNE en R. DE CLERCQ, Bevolking en grondbezit te Petegem-buiten in de 16de eeuw
2010, Luc GOEMINNE, De agrarische toestand in enkele gemeenten rond Deinze in 1592
2011, René DE CLERCQ & Ginette DESMET, Het eigendomsboek van Frans Bernard Ottevaere
2013, Paul HUYS, Johan De Weert, heer van Boelare, burgemeester en jubilaris
2014, Paul HUYS, Over de burgemeesters en schepenen van Petegem-Buiten in de 17de en 18de eeuw
2016, LUC GOEMINNE, De heren van Vichte, verwant met de heren van Petegem-Leie in de 12de eeuw(top)

Artikels (of verwijzingen) in verband met ZEVEREN

in de Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek.
1953-1954, A. CASSIMAN, Geschiedenis van de stad Deinze, p. 59-60: Zeveren-Slunse; p. 88: het leen Te Herlebouts in Zeveren.
1961, G.P.BAERT, De geschiedschrijving van Deinze en het Fonds A.Cassiman, Inventaris, p. 63: Zeveren.
1970, H. MAES, Gestorven in dienst van Napoleon, 20 gemeenten der Oostvlaamse Leiestreek,p. 28: inwoners van Zeveren.
1973, H. MAES, Al lezend genoteerd, p. 190: Schandpaal Zeveren. (zie ook 1938, p. 79, en afbeelding in 1948, tegenover p. 16).
1974, R. WALGRAEVE en G. VAN DOORNE, Enkele beschouwingen over de heerlijkheden van Ter Vaalt en Zeveren, p. 33-45.
1979, P. HUYS, De herbergen te Deinze en omliggende in het jaar 1779, p. 179-180: Zeveren.
1980, L. GOEMINNE en P. HUYS, Rosmolens in de Oostvlaamse Leiestreek, p. 110: Zeveren.
1980, P. HUYS, De herbergen in enkele dorpen rond Deinze in het jaar 1719, p. 148: Zeveren Auderburg.
1981, K. BERGE, Kerkelijk leven in de landelijke dekenij Deinze, 1611-1762, p. 212: Zeveren.
1981, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van Groot Deinze tijdens het Oud Regime, p. 251-252: Deinze St.-Amands (Zeveren).
1984, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van de dekenij Deinze na het Ancien Regime, p. 214-218: Pastoor St.-Amandus-Zeveren.
1990, T. VANHEE, Oude toponiemen uit de Deinse Leiestreek: 5. Zeveren, p. 303-306.
1992, P. HUYS, De herberg “De Spaanse Kauwe” en de Heerlijkheid ter Leystraete in Zeveren (16e-19e eeuw), p. 329-344.
1992, P. HUYS, De houten windmolen van Zeveren (17e-19e eeuw), 345-363.
1998, R. DE BOUVER en V. WOUTERS, Het patrimonium van kapellen en kruisen te Deinze anno 1996: Zeveren: p. 339-344.
2000, R. DE BOUVER, Deinse landverhuizers tussen 1900 en 1914 : Zeveren,
p. 120, 140 en 163.
2001, R. DE BOUVER, De burgerlijke en militaire slachtoffers van Deinze (4 augustus 1914- 11 november 1918) uit Wereldoorlog I: Zeveren: p. 28-29,75-76, 89, 118-119, en 140.
2002, P. HUYS, Leendenombrementen van de baronie Nevele anno 1570, Zeveren :p. 78 en 79.
2004, A. HEYERICK en G. VAN STEENKISTE, Uithangborden in Zeveren, p. 417-442.
2005, S. MOEYKENS, L. GOEMINNE en R. DE CLERCQ, Bevolking en grondbezit te Zeveren in de 19de eeuw p. 53
2005, P. HUYS, "Capabel om te wercken..." Arbeidsgeschikte mannen (16-40 jaar) in enkele dorpen rond Deinze anno 1745 p. 101.
2007, H. VAN ISTERDAEL, De organisatie van de Deinse dorpen in het Ancien Regime, p. 5.
2012, André HEYERICK, Historiek van de lagere gemeentescholen in de Deinse deelgemeenten: deel 3. Gebouwen, personeel en leerlingen in de landelijke gemeenten
2015, RENE DE CLERCQ en LUC GOEMINNE, Bevoling en grondbezit te Zeveren in de 16de eeeuw(top)

Artikels (of verwijzingen) in verband met GOTTEM

in de Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek.
1970, H. MAES, Gestorven in dienst van Napoleon, 20 gemeenten der Oostvlaamse Leiestreek, p. 64-66: inwoners van Gottem
1978, H. MAES, Al lezend genoteerd, p. 153: Een rekord te Gottem. Edward Zutterman
1979, P. HUYS, De herbergen te Deinze en omliggende in het jaar 1779, p. 165-166: Gotthem
1980, L. GOEMINNE en P. HUYS, Rosmolens in de Oostvlaamse Leiestreek, p. 115: Gottem. Foto p. 120
1981, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van Groot-Deinze tijdens het Oud Regime, p. 253-255: Gottem
1984, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van de dekenij Deinze na het Ancien Regime, p. 227-229: Pastoors St.-Martinus en Eutropius Gottem
1985, H. MAES, Deinzenaars en Napoleon, p. 141-147: Soldaten van Napoleon te Gottem
1990, T. VANHEE, Oude toponiemen uit de Deinse Leiestreek: 7. Gottem, p. 307-309
1998, R. DE BOUVER en V. WOUTERS, Het patrimonium van kapellen en kruisen te Deinze anno 1996: Gottem: p. 303-308
2000, R. DE BOUVER, Deinse landverhuizers tussen 1900 en 1914, p. 111-164: Gottem, p. 120, 132, en 162
2000, H. VANNOPPEN, Enkele streekdrachtelementen uit de streek van Deinze, p. 197-214: Gottem, p. 205-206
2000, T. VANHEE, Verteld langs Oost-Vlaamse Leiekant, verzameld en van commentaar voorzien door Tony Vanhee, p. 451-502: Gottem: 29. De kerken van Grammene en Gottem, p. 480
2001, R. DE BOUVER, De burgerlijke en militaire slachtoffers van Deinze (4 augustus 1914- 11 november 1918) uit Wereldoorlog I: Gottem: p. 16, 41, 45, 63-64, 84, 109, 130 en 138
2002, P. HUYS, Leendenombrementen van de baronie Nevele anno 1570, Gottem: p. 75 en 88
2002, A. HEYERICK, S. en A. VANDENBROUCKE, Uithangborden in Gottem, p. 273-314
2007, H. VAN ISTERDAEL, De organisatie van de Deinse dorpen in het Ancien Regime, p. 5
2007, L. GOEMINNE en M. VANDEPUTTE, De bevolking van Gottem in1695, p.133
2008, P. HUYS, Vroedvrouwen en nooddoopsels in Gottem in de 18de eeuw, p.15
2008, L. GOEMINNE en R.DE CLERCQ, Bevolking en grondbezit te Gottem in de 19de eeuw, p.209
2011, Luc GOEMINNE & René DE CLERCQ, Stefaan en Arnold VANDENBROUCKE, Bevolking en grondbezit te Gottem in de 18de eeuw
2011, Luc GOEMINNE, De sociaal-economische achtergrond van de rebellen uit Gottem, Grammene en Wontergem in het confiscatieregister van 1383
2012, André HEYERICK, Historiek van de lagere gemeentescholen in de Deinse deelgemeenten: deel 3. Gebouwen, personeel en leerlingen in de landelijke gemeenten
2013, René DE CLERCQ en Luc GOEMINNE, Bevolking en grondbezit te Gottem in de 16e eeuw
2018, PAUL HUYS, Gottemse leendenombrementen
2021, DENIS GOEMINNE, Roger Raveel in Gottem, intieme bespiegelingen


(top)

Artikels (of verwijzingen) in verband met GRAMMENE

in de Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek.
1953-1954, A. CASSIMAN, Geschiedenis van de stad Deinze, p. 88-89: De prochie ende Heerlycheyt van Grammene
1970, H. MAES, Gestorven in dienst van Napoleon, 20 gemeenten der Oostvlaamse Leiestreek, p. 52: inwoners van Grammene
1978, H. MAES, Al lezend genoteerd, p. 153-154: Grammene, het dorp van de hond?
1979, P. HUYS, De herbergen te Deinze en omliggende in het jaar 1779, p. 166-168: Grammene
1980, L. GOEMINNE en P. HUYS, Rosmolens in de Oostvlaamse Leiestreek, p. 115: Grammene
1981, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van Groot-Deinze tijdens het Oud Regime, p. 256-258: Grammene
1984, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van de dekenij Deinze na het Ancien Regime, p. 230-234: Pastoor St.-Jan Baptist Grammene
1988, P. HUYS, Gezinshoofden te Grammene in 1685, p. 135-142
1990, T. VANHEE, Oude toponiemen uit de Deinse Leiestreek: 8. Grammene, p. 309-311
1998, R. DE BOUVER en V. WOUTERS, Het patrimonium van kapellen en kruisen te Deinze anno 1996: Grammene: p. 309
2000, R. DE BOUVER, Deinse landverhuizers tussen 1900 en 1914, p. 111-164: Grammene, p. 120, 132-133
2000, T. VANHEE, Verteld langs Oost-Vlaamse Leiekant, verzameld en van commentaar voorzien door Tony Vanhee, p. 451-502; Grammene: 29. De kerken van Grammene en Gottem, p. 480
2001, R. DE BOUVER, De burgerlijke en militaire slachtoffers van Deinze (4 augustus 1914- 11 november 1918) uit Wereldoorlog I: Grammene: p. 84, 110 en 130
2006, P. HUYS, Hebben verklaard niet te kunnen schrijven door ongeletterdheid... Huwenden en (an)alfabetisme in de dorpen rond Deinze in de Oostenrijkse, de Franse en de Hollandse tijd (drie momentopnames: 1785, 1810, 1830 p. 157
2007, H. VAN ISTERDAEL, De organisatie van de Deinse dorpen in het Ancien Regime, p. 5
2007, L. GOEMINNE en M. VANDEPUTTE, De bevolking van Grammene in 1695, p. 275
2008, L. GOEMINNE, Bevolking en grondbezit te Grammene p. 307
2008, L. GOEMINNE en R. DE CLERCQ, Bevolking en grondbezit te Grammene in de 19de eeuw, p. 347
2009, A. HEYERICK, Uithangborden in Grammene
2011, Luc GOEMINNE, De sociaal-economische achtergrond van de rebellen uit Gottem, Grammene en Wontergem in het confiscatieregister van 1383
2012, René DE CLERCQ, De heren van Grammene (1100-1796)
2012, René DE CLERCQ en Luc GOEMINNE, Bevolking en grondbezit te Grammene in de 16e eeuw
2012, Luc GOEMINNE en René DE CLERCQ, Bevolking en grondbezit te Grammene in de 17e eeuw
2012, André HEYERICK, Historiek van de lagere gemeentescholen in de Deinse deelgemeenten: deel 3. Gebouwen, personeel en leerlingen in de landelijke gemeenten
2018, JAAK DEUSSERE, Kroniek van het Grammense boerengezin Petrus De Busseré(1812-1894) & Francisca Blondeel (1834-1909)


(top)

Artikels (of verwijzingen) in verband met WONTERGEM

in de Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek.
1972, H. MAES, Al lezend genoteerd,p. 149-150: Bescheiden beroemdheden uit Dentergem en Wontergem
1979, P. HUYS, De herbergen te Deinze en omliggende in het jaar 1779, p. 178-179: Wontergem
1979, L. GOEMINNE, Geschiedenis van de windmolens te Wontergem, p. 205-210, met op p. 207 een dorpsgezicht omstreeks 1908
1980, L. GOEMINNE en P. HUYS, Rosmolens in de Oostvlaamse Leiestreek, p. 114: Wontergem
1981, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van Groot-Deinze tijdens het Oud Regime, p. 273-275: Wontergem
1984, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van de dekenij Deinze na het Ancien Regime, p. 251-254: Pastoors St.-Agnes Wontergem
1990, T. VANHEE, Oude toponiemen uit de Deinse Leiestreek:9. Wontergem-Dentergem, p. 311-312
1998, R. DE BOUVER en V. WOUTERS, Het patrimonium van kapellen en kruisen te Deinze anno 1996: Wontergem: p. 332-338
1998, P. HUYS, Beeldhouwer Jean-Baptiste Martens (1828-1895), een vergeten kunstenaar uit Wontergem, p. 345-375
2000, R. DE BOUVER, Deinse landverhuizers tussen 1900 en 1914 : Wontergem,
p. 120, 139-140, en 163
2000, H. VANNOPPEN, Enkele streekdrachtelementen uit de streek van Deinze, p. 197-214: Wontergem, p. 206
2000, T. VANHEE, Verteld langs Oost-Vlaamse Leiekant, verzameld en van commentaar voorzien door Tony Vanhee, Wontergem: 23. De klokput van Dentergem, p. 477
2001, R. DE BOUVER, De burgerlijke en militaire slachtoffers van Deinze (4 augustus 1914- 11 november 1918) uit Wereldoorlog I: Wontergem: p. 37, 74-75, 89 en 124
2002, P. HUYS, Leendenombrementen van de baronie Nevele anno 1570, Wontergem :p. 72 en 80
2007, L. GOEMINNE en M. VANDE PUTTE, De bevolking van Wontergem in 1695, p. 211
2008, L. GOEMINNE en R. DE CLERCQ, Bevolking en grondbezit te Wontergem in de 19de eeuw, p. 429
2009, A. HEYERICK, Uithangborden in Wontergem
2011, Luc GOEMINNE, De sociaal-economische achtergrond van de rebellen uit Gottem, Grammene en Wontergem in het confiscatieregister van 1383
2012, André HEYERICK, Historiek van de lagere gemeentescholen in de Deinse deelgemeenten: deel 3. Gebouwen, personeel en leerlingen in de landelijke gemeenten
2016, RENE DE CLERCQ en LUC GOEMINNE, Bevolking en grondbezit te Wontergem in de 16de eeuw
2017, WILLY DE SMET, O Wonder Wontergem


(top)

Artikels (of verwijzingen) in verband met VINKT

in de Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek.
1951, R.M. VAN DEN ABEELE, Over de Heerlijkheid en het Land van Nevele, p. 93-117: Vinkt, p. 109-110.
1970, H. MAES, Gestorven in dienst van Napoleon, 20 gemeenten der Oostvlaamse Leiestreek, p. 46-48: inwoners van Vinkt.
1972, F. MICHEM, Sint Bartholomeuskerk te Vinkt, p. 7-80.
1978, F. MICHEM, Een merkwaardige grafzerk te Vinkt en te Deinze, p. 65-70.
1980, P. HUYS, De herbergen in enkele dorpen rond Deinze in het jaar 1719, p. 148: Vijnckt.
1981, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van Groot-Deinze tijdens het Oud Regime, p. 268-272: Vinkt.
1984, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van de dekenij Deinze na het Ancien Regime, p. 245-250: Pastoor St.-Bartholomeus Vinkt.
1990, T. VANHEE, Oude toponiemen uit de Deinse Leiestreek: 6. Vinkt, p. 306-307.
1998, R. DE BOUVER en V. WOUTERS, Het patrimonium van kapellen en kruisen te Deinze anno 1996: Vinkt: p. 326-331.
2000, R. DE BOUVER, Deinse landverhuizers tussen 1900 en 1914 : Vinkt,
p. 120, 137-139, en 162-163
2000, T. VANHEE, Verteld langs Oost-Vlaamse Leiekant, verzameld en van commentaar voorzien door Tony Vanhee, p. 451-502; Vinkt: 6. Van de Grijmkater, p. 463, 7. Van de priesteragiehond, p. 463-464, 9. De bruiloftsdagen in Lobbins Moortele, p. 465, 12. Van de Duitse schaper, p. 472, 13. Van de kat en de rat, p. 472-473, 19. Van het mollenpootje, p. 475-476, 20. Boer en tovenaar, p. 476, 30. Het Djiptenhuisje, p. 480-481, 31. Van Djipte Wanne, p. 481, 35. Er uit lijk Moorke zijn berd, p. 483, 39. Van een jager, p. 485, 42. Een boer-slager, p. 486, 43. Slodder, p. 487-491, en 45. Barrik Barrak, p. 493-496.
2001, R. DE BOUVER, De burgerlijke en militaire slachtoffers van Deinze (4 augustus 1914- 11 november 1918) uit Wereldoorlog I: Vinkt: p. 18-19, 36-37, 46, 73-74, 89, 118 en 130.
2002, P. HUYS, Leendenombrementen van de baronie Nevele anno 1570, Vinkt :p. 70, 77, 78, 79, 80, 89 en 90
2003, H. MAES, Deinzenarijen : 4. Torenklokken in Vinkt anno 1798, p. 471-474.
2005, P. HUYS, "Capabel om te wercken..." Arbeidsgeschikte mannen (16-40 jaar) in enkele dorpen rond Deinze anno 1745 p. 101
2006, P. HUYS, Hebben verklaard niet te kunnen schrijven door ongeletterdheid... Huwenden en (an)alfabetisme in de dorpen rond Deinze in de Oostenrijkse, de Franse en de Hollandse tijd (drie momentopnames: 1785, 1810, 1830 p. 157
2007, H. VAN ISTERDAEL, De organisatie van de Deinse dorpen in het Ancien Regime, p. 5.
2010, André HEYERICK, Uithangborden in Vinkt
2012, André HEYERICK, Historiek van de lagere gemeentescholen in de Deinse deelgemeenten: deel 3. Gebouwen, personeel en leerlingen in de landelijke gemeenten
2014, Luc GOEMINNE en René DE CLERCQ, Bevolking en grondbezit te Vinkt in de 16de eeuw
2014, Luc GOEMINNE en René DE CLERCQ, Bevolking en grondbezit te Vinkt in de 19de eeuw


(top)

Artikels (of verwijzingen) in verband met MEIGEM

in de Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek.


1951, R.M. VAN DEN ABEELE, Over de Heerlijkheid en het Land van Nevele, p. 93-117: Meigem,p.108.
1959, A. JANSSENS, De windmolens van Nevele en raandgemeenten,p. 99-132: De dorpsmolen te Meigem (p. 110-112), De molen van Kruiswege te Meigem (p. 112-114), Dujardin’s molen te Meigem (p. 114).
1970, H. MAES, Gestorven in dienst van Napoleon, 20 gemeenten der Oostvlaamse Leiestreek, p. 60-62: inwoners van Meigem.
1980, P. HUYS, De herbergen in enkele dorpen rond Deinze in het jaar 1719, p. 147: Meijghem.
1981, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van Groot-Deinze tijdens het Oud Regime, p. 259-262: Meigem.
1984, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van de dekenij Deinze na het Ancien Regime, p. 235-239: Pastoor St.-Niklaas Meigem.
1986, U. VANWILDEMEERSCH, De H. Bloedprocessie te Meigem, p. 281-286.
1990, T. VANHEE, Oude toponiemen uit de Deinse Leiestreek: 10. Meigem, p. 313-314.
1998, R. DE BOUVER en V. WOUTERS, Het patrimonium van kapellen en kruisen te Deinze anno 1996: Meigem: p. 311-316.
2000, R. DE BOUVER, Deinse landverhuizers tussen 1900 en 1914, p. 111-164: Meigem, p. 120, 133-135 en 162.
2000, D. PIETERS en S. DE GROOTE, Petrus Bruyneel (°1816- + 1847) uit Meigem: soldaat bij vier legers en zesmaal deserteur, p. 345-357.
2001, R. DE BOUVER, De burgerlijke en militaire slachtoffers van Deinze (4 augustus 1914- 11 november 1918) uit Wereldoorlog I: Meigem: p. 16, 26-27, 35, 64-66, 84, 110-111, 130en 139.
2002, P. HUYS, Leendenombrementen van de baronie Nevele anno 1570, Meigem: p. 73, 76, 77 en 90.
2005, P. HUYS, "Capabel om te wercken..." Arbeidsgeschikte mannen (16-40 jaar) in enkele dorpen rond Deinze anno 1745 p. 101
2006, P. HUYS, Hebben verklaard niet te kunnen schrijven door ongeletterdheid... Huwenden en (an)alfabetisme in de dorpen rond Deinze in de Oostenrijkse, de Franse en de Hollandse tijd (drie momentopnames: 1785, 1810, 1830 p. 157
2007, H. VAN ISTERDAEL, De organisatie van de Deinse dorpen in het Ancien Regime, p. 5.
2008, A. HEYERICK, Uithangborden in Meigem, p. 315
2012, André HEYERICK, Historiek van de lagere gemeentescholen in de Deinse deelgemeenten: deel 3. Gebouwen, personeel en leerlingen in de landelijke gemeenten
2016, PAUL HUYS, De families Cauwe-De Raedt (Deinze-Meigem)
2017, RENE DE CLERCQ en LUC GOEMINNE, Bevolking en grondbezit te Meigem in de 16de eeuw


(top)

Artikels (of verwijzingen) in verband met SINT-MARTENS-LEERNE

in de Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek.
1970, H. MAES, Gestorven in dienst van Napoleon, 20 gemeenten der Oostvlaamse Leiestreek, p. 50-52: inwoners van Sint-Martens-Leerne.
1978, U. VAN DEN HEEDE, De eerste brug over de Leie tussen Gent en Deinze (in St.-Martens-Leerne), p. 71-79.
1980, L. GOEMINNE en P. HUYS, Rosmolens in de Oostvlaamse Leiestreek, p. 109: Sint-Martens-Leerne.
1980, P. HUYS, De herbergen in enkele dorpen rond Deinze in het jaar 1719,p. 147: Martens leerne.
1981, K. BERGE, Kerkelijk leven in de landelijke dekenij Deinze,1611-1762, p. 211: St.-Martens-Leerne.
1981, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van Groot-Deinze tijdens het Oud Regime, p. 266-267: St.-Martens-Leerne (Sente Martine-Lederne- 15e eeuw).
1984, P. HUYS, Een volkstelling te Sint-Martens-Leerne in 1786, p. 64-72.
1984, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van de dekenij Deinze na het Ancien Regime, p. 240-244: Pastoor St.-Martinus St.-Martens Leerne.
1987, F. VERMEULEN, Ontdekking van enkele graven uit de Romeinse tijd te Sint-Martens-Leerne, p. 79-86.
1990, T. VANHEE, Oude toponiemen uit de Deinse Leiestreek: 3. Leerne, p. 300-302.
1998, R. DE BOUVER en V. WOUTERS, Het patrimonium van kapellen en kruisen te Deinze anno 1996: St.-Martens-Leerne: p. 296-298.
2000, R. DE BOUVER, Deinse landverhuizers tussen 1900 en 1914, p. 110-164; naamlijst emigranten uit St.-Martens-Leerne: p. 137.
2000, T. VANHEE, Verteld langs Oost-Vlaamse Leiekant, p. 451-502; Sint-Martens-Leerne: 15. Van het wonderkalf, p. 473-474; 16. Het spook van de plattegracht, p. 474; 28. De kerken van beide Leernes, p. 480.
2001, R. DE BOUVER, De burgerlijke en militaire slachtoffers van Deinze (4 augustus 1914- 11 november 1918) uit Wereldoorlog I: Sint-Martens-Leerne: p. 11-12, 29,54-55, 81, 99, 130, en 141.
2002, P. HUYS, Leendenombrementen van de baronie Nevele anno 1570, Sint-Martens-Leerne: p. 71, 74 en 77.
2005, R. DE BOUVER, De bruggen over de Leie te Sint-Martens-Leerne op de provinciale weg Hansbeke-Nazareth p. 217
2005, P. HUYS, "Capabel om te wercken..." Arbeidsgeschikte mannen (16-40 jaar) in enkele dorpen rond Deinze anno 1745 p. 101
2006, A. HEYERICK, Uithangborden in Sint-Martens-Leerne p. 293.
2007, H. VAN ISTERDAEL, De organisatie van de Deinse dorpen in het Ancien Regime, p. 5.
2012, André HEYERICK, Historiek van de lagere gemeentescholen in de Deinse deelgemeenten: deel 3. Gebouwen, personeel en leerlingen in de landelijke gemeenten
2013, Luc GOEMINNE, De oude windmolen en rosmolen van Sint-Martens-Leerne
2019, RENE DE CLERCQ en LUC GOEMINNE, Bevolking en grondbezit te Martens-Leerne in 1572


(top)

Artikels (of verwijzingen) in verband met BACHTE-MARIA-LEERNE

in de Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek.
1951 R.M. VAN DEN ABEELE, Over de Heerlijkheid en het Land van Nevele, p.93-117: p.111-112:Bachte, p. 113: Maria-Leerne.
1955 R.M. VAN DEN ABEELE, Het domein van Hodonk te Bachte-Maria-Leerne, p. 73-89.
1961, G.P.BAERT,De geschiedschrijving van Deinze en het Fonds A. Cassiman, Inventaris, p. 58: Bachte-Maria-Leerne; p. 62: Sint-Maria-Leerne.
1970, H. MAES, Gestorven in dienst van Napoleon, 20 gemeenten der Oostvlaamse Leiestreek, p. 29: inwoners van Bachte-Maria-Leerne.
1974, H. MAES, Al lezend genoteerd, p. 86: Bachte-Maria-Leerne en Deinze.
1978, H. MAES, Al lezend genoteerd, p. 146-147: Poëziedagen te Bachte-Maria-Leerne en te Deurle.
1980, P. HUYS, De herbergen in enkele dorpen rond Deinze in het jaar 1719, p. 146: Maria Leerne.
1981, K. BERGE, Kerkelijk leven in de landelijke dekenij Deinze,1611-1762, p. 203: Bachte, p. 210: St.-Maria-Leerne.
1981, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van Groot-Deinze tijdens het Oud Regime, p. 263-265: St.-Maria-Leerne (vóór 1570 St.-Jan Lederne).
1984 P. HUYS, Van Bachte tot Leerne,p. 51-72: 1. Belastingen te Bachte en Reckelinghe in 1578, p. 53-63.
1984, F. MICHEM, De parochiegeestelijkheid van de dekenij Deinze na het Ancien Regime, p. 219-221: Pastoors St.-Pieter en Paulus - Bachte; p. 222-226: Pastoors O.L.Vrouw en St.-Jan - Bachte Maria Leerne..
1990 T. VANHEE, Oude toponiemen uit de Deinse Leiestreek: 2. Bachte-Rekkelinge, p. 298-300; Leerne, p. 300-302.
1997, S. DE GROOTE, De gebroeders De Vogelaere: de Flandriens van Bachte-Maria-Leerne, p. 239-256.
1998, R. DE BOUVER en V. WOUTERS, Het patrimonium van kapellen en kruisen te Deinze anno 1996: Bachte-Maria-Leerne:p. 286-295.,
2000, R. DE BOUVER, Deinse landverhuizers tussen 1900 en 1914, p. 111-164: Bachte-Maria-Leerne : p. 120 en 128.
2000, H. VANNOPPEN, Enkele streekdrachtelementen uit de streek van Deinze, Bachte-Maria-Leerne, p. 201-202.
2000, T. VANHEE, Verteld langs Oost-Vlaamse Leiekant, verzameld en van commentaar voorzien door T. Vanhee, p. 453-502: Bachte : 1. Het wijveke van Meire-linde, p. 459-461;
Maria-Leerne: 28. De kerken van beide Leernes, p. 480.
2001, R. DE BOUVER, De burgerlijke en militaire slachtoffers van Deinze (4 augustus 1914- 11 november 1918) uit Wereldoorlog I: Bachte-Maria-Leerne: p. 11, 20-22, 31,51-54, 80, 98, 130, en 141.
2002, P. HUYS, Leendenombrementen van de baronie Nevele anno 1570, Bachte, Leerne, Sint-Jans-Leerne, Maria-L2005, P. HUYS, "Capabel om te wercken..." Arbeidsgeschikte mannen (16-40 jaar) in enkele dorpen rond Deinze anno 1745 p. 101eerne: p. 71, 73, 77 en 86.
2006, P. HUYS, Hebben verklaard niet te kunnen schrijven door ongeletterdheid... Huwenden en (an)alfabetisme in de dorpen rond Deinze in de Oostenrijkse, de Franse en de Hollandse tijd (drie momentopnames: 1785, 1810, 1830 p. 157
2007, H. VAN ISTERDAEL, De organisatie van de Deinse dorpen in het Ancien Regime, p. 5.
2007, A. HEYERICK, Uithangborden in Bachte-Maria-Leerne, p. 151.
2012, André HEYERICK, Historiek van de lagere gemeentescholen in de Deinse deelgemeenten: deel 3. Gebouwen, personeel en leerlingen in de landelijke gemeenten
2016, RENE DE CLERCQ en LUC GOEMINNE, Bevolking en grondbezit te Bachte in de 16de eeuw
2017, RENE DE CLERCQ en LUC GOEMINNE, Een huizentelling te Bachte in 1710
2019, RENE DE CLERCQ en LUC GOEMINNE, Bevolking en grondbezit te Maria-Leerne in 1571
2022, JOHAN HOORNE, Bronstijdboeren, een Romeins landschap en de vroegmiddeleeuwse voorloper van Bachte-Maria-Leerne
2022, CHARLOTTE VAN RIET, Van waterburcht tot château de plaisance: Ooidonk, een kasteel aan de Leie
2022, DANNY DE VETTER & MARC VAN CAUWENBERGHE, Van 'Gaeyschietinge' tot 'Handbooggilde Sint Sebastiaan, De Eendracht van Ooidonk' en Europees schutterstreffen 2022 te Bachte-Maria-Leerne