De Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, deel LXXXI, of het KGK-Jaarboek 2015 bevat 570 bladzijden met 9 diverse artikels.

INHOUD


Luc GOEMINNE, Hulde bij het afscheid van Willy Jonckheere als voorzitter van K.G.K. Deinze.
Stefaan DE GROOTE, De Duitse invasie bekeken vanuit Deinze en de Leiestreek (4 augustus tot 13 oktober 1914),
Luc GOEMINNE en René DE CLERCQ : Bevolking en woonbestand te Deinze in de 16de eeuw,
Paul HUYS, Gelezen in de Gazette van Gend 1792-1800.
LUC GOEMINNE en René DE CLERQ, Bevolking en grondbezit te Zeveren in de 16e eeuw,
LUC GOEMINNE en René DE CLERCQ, Bevolking en grondbezit te Astene in de 16e eeuw,
Paul HUYS, Nieuws van toen.  Deins wel en wee in het weekblad “Ons Land in woord en beeld” (Jaargangen 1926-1943),
Tony VANHEE, Brieven uit Oostenrijk van krijgsgevangene Felix Verneau (1940-1941),
Luc GOEMINNE, De geschiedenis van de Sint-Vincentiuskliniek te Deinze,

 

voor 'abstracts' van de meest recente jaarboeken: klik hier