De Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, deel LXXXII, of het KGK-Jaarboek 2016 bevat 500 bladzijden met 10 diverse artikels.

INHOUD


Luc Goeminne : De Heren van Vichte, verwant met de Heren van Petegem-Leie in de 12de eeuw.
Luc Goeminne en René De Clercq : Bevolking en grondbezit te Wontergem in de 16de eeuw.
Paul Huys : Antoon de Caigny (1719-1793), baljuw en stadsgriffier van Deinze en zijn Tieltse familie.
Paul Huys : De families Cauwe-De Raedt (Deinze-Meigem).
Paul Huys : Deinse advertenties en nieuwsberichten in de "Gazette van Gend" (1816-1825).
René De Clercq en Luc Goeminne : Bevolking en grondbezit te Bachte in de 16de eeuw.
Luc Goeminne : De evolutie van het bosareaal tussen Leie en Schelde van het jaar 1000 tot 1900.
- Willy De Smet: Drie vergeten Deinze kloosterlingen, 18de eeuw en 19de eeuw.
Luc Goeminne : De oude buiktoponiemen tussen Leie en Schelde in de late middeleeuwen.
Luc De Meester : Wereldoorlog I . Oktober-November 1918 Tussen Leie en Schelde.

 

voor 'abstracts' van de meest recente jaarboeken: klik hier