De Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, deel LXXXVI, of het Dunsa-Jaarboek 2019 bevat 350 bladzijden met 7 diverse artikels.

INHOUD


Luc Bauters, Karen Laisnez, Stani Vandecatsye, David Vanhee: Begraven en opgraven aan de kerk. Opgravingen aan de O-L-V-kerk te Deinze
Marit VCan Cant: De skeletpopulatie uit het O.L.V. kerkhof te Deinze, een fysisch-antroplogische onderzoek
René De Clercq & Luc Goeminne: Bevolking en grondbezit te Martens-Leerne in 1572
René De Clercq & Luc Goeminne: Bevolking en grondbezit te Maria-Leerne in 1571
Paul Huys: Loys Ysebrant, Deins stadsgriffier (1624-1644)
Paul Huys: Nieuws uit Deinze en omstreken verzameld uit de "Gazette van Gend" (1801-1815)
Paul Huys: Jules Boulez (St.-Eloois-Vijve 1889 - Oudenaarde 1960), schilder in het land tussen leie en Schelde