De Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, deel LXXXIX, of het Dunsa-Jaarboek 2022 bevat 351 bladzijden met 12 diverse artikels.


Johan Hoorne: Bronstijdboeren, een Romeins landschap en de vroegmiddeleeuwse voorloper van Bachte-Maria-Leerne
Charlotte Van Riet: Van waterburcht tot château de plaisance: Ooidonk, een kasteel aan de Leie
Marit Van Cant: Skeletonderzoek in Deinze: een update
Willy De Smet: Een Oudenaardse baron te Deinze?
Paul Huys: Deinse stadsgriffiers in de 17de en 18de eeuw
Paul Huys: Deinse advertenties en nieuwsberichten in de "Gazette Van Gend" (1839-1844)
Claude Gekiere: Vondelingen
Marcus Leroy: De peesndrauer pioliebert niet. Franse woorden in het dialect van de Leiestreek
Manu Van Den Abeele: Leven en werk van Antoon Van Parys, beeldhouwer van het ingetogene
Lieselot Cornelis: De Adriatische zee op wielen: een caravanfabriek in Deinze-Petegem
Yvan Vandenbrande: De fusie tussen Deinze en Petegem-aan-de-Leie
Danny De Vetter & Marc Van Cauwenberghe: Van "Gaeyschiettinge" tot "Handbooggilde Sint Sebastiaan, de Eendracht van Ooidonk", een Europees schutterstreffen 2022 te Bachte-Maria-Leerne